Från idé till en bättre verklighet

Ebab – en koncern med fem bolag

Ebab förvandlar idéer till en bättre verklighet. Genom kompetens och tankekraft, samt förståelse för hantverket i genomförandet, är vi en lyhörd och engagerad partner. Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning.

Vårt syfte gör att kunderna får mer än de begärt, eftersom vi inte bara vill leverera – vi vill förbättra. Det motiverar oss som jobbar här, gör vårt företag välmående och innebär att vi rakryggat kan säga att vi bidrar till att utveckla samhället till det bättre.

För oss är det ett självklart mål att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. I det begreppet innefattar vi inte bara miljöhänsyn, utan också ekonomisk och social hållbarhet.

Bland våra många återkommande kunder märks statliga fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbolag, börsnoterade fastighetsbolag samt investerare.

Ebab ägs av Kaarel Lehiste, Göran Westberg, Katrin Dahlström, Lennart Berg, Johan Brodin, Andreas Holmberg, Fredrik Aspe, Thomas Järlö och Per Widlund. Alla ägare är aktiva i bolaget.

Ebab sysselsätter närmare 250 människor och verkar främst i Storstockholm.

Visionen leder oss mot målet

Tydliga mål är viktiga för oss själva och i våra olika projekt. Vår vision är det som leder oss framåt och ger oss vår riktning:
”Vi vill vara en självklar samarbetspartner med engagerade medarbetare inom projekt- och fastighetsutveckling. En partner som driver uppdrag från idé till verklighet, vilket bidrar till ökade fastighetsvärden, hög kundnytta och ett hållbart samhälle”.

Se våra kundprojekt här >

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab