Projekt från idé till verklighet

Ebab – en koncern med fem bolag

Ebab är en svensk koncern som består av fem bolag som vart och ett är fokuserat på sitt respektive kompetensområde. Vi verkar i en gemensam miljö och delar kontor i Stockholm för att skapa synergieffekter åt både kunder och medarbetare. Tillsammans erbjuder vi möjligheten att ta oss an projekt och utveckla dem från idé till verklighet. Hos oss finns både bredd och spets inom projekt- och fastighetsutveckling med specialistkunskap kring miljö och energi.

På Ebab finns en entreprenörsanda som kommer av att alla ägare också är aktiva i bolagen. Det bidrar till stabilitet och kontinuitet som vi vet att våra kunder uppskattar. Nära samarbeten i olika integrerade projekt bidrar också till att verksamheten utvecklas hela tiden.
Ebab sysselsätter ca 250 personer som tillsammans driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver verksamhet i sina egna lokaler.

Organisation

I Ebab AB finns gemensamma resurser för marknad, HR, administration, ekonomi och IT. Ägargruppen består av Kaarel Lehiste, Göran Westberg, Katrin Dahlström, Lennart Berg, Johan Brodin, Andreas Holmberg, Fredrik Aspe, Thomas Järlö och Per Widlund.

Visionen leder oss mot målet

Tydliga mål är viktiga för oss själva och i våra olika projekt. Vår vision är det som leder oss framåt och ger oss vår riktning:
”Vi vill vara en självklar samarbetspartner med engagerade medarbetare inom projekt- och fastighetsutveckling. En partner som driver uppdrag från idé till verklighet, vilket bidrar till ökade fastighetsvärden, hög kundnytta och ett hållbart samhälle”.

Se våra kundprojekt här >

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab