Ny mötesplats skapad

På Djurgården skedde nyproduktion av ett besökscenter, en ny restaurang och park, vilket även bidrog till Stockholm Stads utveckling. Ebab ansvarade för projekt, projekteringsledning samt genomförande på Construction Management. Ebab tog även fram bygglov och projekterade flera funktioner inom en begränsad yta.