Vi älskar projekt i alla storlekar och skapar långsiktiga fastighetsvärden – från idé till en bättre verklighet

Bryggeriet

Ebab – en koncern med fyra bolag

Ebab är ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom projekt­- och fastighetsutveckling med över 35 år i branschen. Vi hjälper kunder med hållbara lösningar för att utveckla staden, fastigheten och projekten samt driver uppdrag från idé till verklighet. För oss är det ett självklart mål att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. I det begreppet innefattas inte bara miljöhänsyn, utan också ekonomisk och social hållbarhet.

Våra erbjudanden Om Ebab

Senaste från kunskapsbanken

Nyhet

[Marketing Medium] En inspirerande inflyttningsfest på Ebabs hållbara huvudkontor

På Ebab firade vi vårt nya hållbara kontor med att bjuda våra gäster på inspiration och föreläsningar inom hållbarhet. Vi hade fler än 150 anmälda gäster som den 10 maj minglade och tog del av Ebabs aktivitetsbaserade kontor och tjänster.Max Berggren, Ethos International, lyfte de globala målen som en affärsmöjlighet för fastighetsbranschen. Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och Tove Hesslow, miljösamordnare Ebab diskuterade bl.a. vikten av att anlita rätt konsult vid en livscykelanalys (LCA). Ska vi räkna klimatpåverkan behöver vi göra det digitalt och korrekt! Mattias von Malmborg, energispecialist Ebab, visade exempel på hållbara och energismarta byggnader samt poängterade att du som kund bör våga ställ krav. Här hittar du presentationen: Frukostseminarium Hållbarhet 10 maj 2019 EbabRandi Augenstein, arkitekt Helen & Hard och Jessika Szyber, affärsutvecklingschef Sverige på Stora Enso presenterade tankar kring framtidens klimatsmarta träbyggande. Trä har flera unika egenskaper som ger mervärde både miljömässigt och upplevelsemässigt. Randi reflekterade kring utvecklingen i Norge, där marknaden har vänt och fler vill bygga i trä. Jessika pekade på vad man ska tänka på som beställare och entreprenör när man jobbar med ett projekt med trästomme. Här hittar du presentationen: Lunchseminarie Hållbarhet 10 maj 2019 EbabUnder eftermiddagen var det fokus Hållbara Söderstaden där vi tillsammans med Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad, Fabeges VD Christian Hermelin, Angela Berg, affärsområdeschef Atrium Ljungberg samt Karolin Forsling, stadsutvecklare, diskuterade den växande stadsdelen och dess framtid. Framgångsrika områden såsom Chelsea Market visar att målet bör aldrig vara att bara skapa en ny stadsdel, utan det skall finnas en långsiktighet med ett levande och tryggt stadsliv med dynamiska kvarter där kulturen och människorna stannar kvar även när stadsdelen är färdigbyggd. Talarna lyfte vikten av att se de unika möjligheterna och tänka klimatsmart och resurseffektivt. Innovation uppstår i mellanrummet mellan människor!Vår gåva till de medverkande talarna var ”De 7 goda vanorna” av Stephen R. Covey. Ebab har i snart 10 år utbildat medarbetare i ledarutveckling och är stolta över att hållbarhet och långsiktighet är en självklar del av Ebabs kultur!

Nyhet

En inspirerande inflyttningsfest på Ebabs hållbara huvudkontor

På Ebab firade vi vårt nya hållbara kontor med att bjuda våra gäster på inspiration och föreläsningar inom hållbarhet. Vi hade fler än 150 anmälda gäster som den 10 maj minglade och tog del av Ebabs aktivitetsbaserade kontor och tjänster.Max Berggren, Ethos International, lyfte de globala målen som en affärsmöjlighet för fastighetsbranschen. Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och Tove Hesslow, miljösamordnare Ebab diskuterade bl.a. vikten av att anlita rätt konsult vid en livscykelanalys (LCA).