Vi älskar projekt i alla storlekar och skapar långsiktiga fastighetsvärden – från idé till en bättre verklighet

stora sköndal

Ebab – en koncern med fyra bolag

Vi tar ett helhetsgrepp kring ditt projekt vare sig det handlar om stadsutveckling, projekt- och byggledning, Construction Management eller strategiska hållbarhetsfrågor. På Ebab arbetar vi tillsammans för en hållbar samhällsutveckling. Vårt team av energiexperter, kemister, biologer, kalkylatorer, miljövetare, hållbarhetstrateger, fastighetsutvecklare, projektledare, byggledare och projektchefer hjälper dig i rätt riktning.

Kraven är idag större vad gäller social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som projekten ska vara genomförbara ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv. Vi hjälper dig i alla delar av förverkligandet från idéer, kalkyler, utredningar och förstudier till hållbarhets- och energirådgivning och byggherrerepresentation samt själva projektgenomförandet vare sig du väljer CM eller projekt- och byggledning.

Kontakta oss inför ditt nästa projekt!

Om Ebab

VÅRA ERBJUDANDEN

Läs mer om våra hållbara erbjudanden

Fastighetsutveckling

 • Hållbarhetsstrategi
 • Plan- och program
 • Affärsutveckling
 • Investeringskalkyl
 • Projekttransaktion
 • Stadsutveckling
 • Byggherreombud

Projekt- och byggledning/CM

 • Construction Management
 • Projektutveckling
 • Projektledning
 • Byggledning
 • Projekteringsledning
 • Installationsledning
 • Upphandling
 • Miljöcertifiering
 • KA-PBL
 • Kalkyl

Energi och miljö

 • Certifieringar
 • Deklarationer
 • Beräkningar
 • Design
 • Utredningar
 • Samordning
 • Utbildning

Förvaltningsskede

 • Teknisk förvaltning
 • Teknisk DD
 • Underhållsplaner
 • Förvaltningsstrategi
 • Hyresgästsupport
 • Uthyrning
 • Verifiering – certifiering
 • Energiutredningar

Senaste från kunskapsbanken

Ebabs projekt

Skriv till oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Ange dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi inom kort.