Ny detaljplan som möjliggör en modern kvartersbebyggelse

På uppdrag av Ancore Fastigheter driver och ansvarar Ebab för framtagandet av en ny detaljplan i Häggvik. 

Detaljplanen för Städet 1 möjliggör för en ny kvartersbebyggelse med en blandning av bostäder, handel och kontor, förskolor samt vårdboende. Totalt kommer det att finnas plats för cirka 1 200 bostäder, kontor samt en flytt av befintlig livsmedelsbutik. Detaljplanen omfattar även två parker och ett handelstorg i centralt läge. 

Så arbetar Ebab med detaljplaner

I Ebabs arbete används den långa bakgrund och erfarenhet som finns av att genomföra och driva projekt, och kunskapen som finns om både produktion och projektekonomi. Allt detta överförs sedan till att projektleda arbetet med en ny detaljplan. Stor vikt läggs även vid att detaljplanen ska bli ekonomiskt genomförbar, och projektledaren har ett starkt ekonomiskt tänk under hela processen. 

Läs mer om hur Ebab är med och utvecklar tre stora detaljplaner i Stockholm.

Renderingsbilder från ansvarig arkitekt för detaljplanen: DinellJohansson.