Nyhetsrum med aktuella händelser, guider och events

Pressmeddelande

Stockholmshems nya huvudkontor i Skärholmen – Ebab genomför projektet genom Construction Management

I Skärholmen planeras det för fullt för Skärholmens kommande landmärke. En byggnad på hela 23 våningar som ska innehålla Stockholmshems nya huvudkontor, kulturverksamheter och nya hyresrätter. Visionen är att byggnaden ska utgöra en symbol för det nya Skärholmen och kommer tillföra cirka 300 nya arbetsplatser och över 100 nya hyresbostäder vilket skapar goda förutsättningar för liv och rörelse över dygnets alla timmar. Ebab verkar som generalkonsult i projektet och planerar för ett kommande Construction management (CM) projekt. Projektet har framtagna systemhandlingar och nu pågår förberedelser inför byggstarten som är planerad till sommaren 2020. Detaljplanen har vunnit laga kraft och i nästa steg träffas kommunfullmäktige för att fatta ett genomförandebeslut. 

Pressmeddelande

Ebab delaktig i satsning för att snabbt och effektivt bygga tusentals nya hyresrätter

Som en del av stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 har ett samarbete mellan Stockholms stad och bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder initierats för att snabbt skapa fler hyresrätter. Detta genom att förenkla processer och tänka nytt. Resultatet är ”Stockholmshusen”. Gemensamt har man arbetet igenom hela byggnadsprocessen från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation. Allt för att nå ett effektiviserat arbetssätt med kortare ledtider och minskade kostnader.