Visselblåsning

Visselblåsning

I enlighet med EU direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten) och svensk lagstiftning (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) har Ebab-koncernen följande policy och rutin för visselblåsning.

Bakgrund och syfte
Den 1 januari 2017 infördes visselblåsarlagen i Sverige och sedan den 17 december 2023 omfattas bolag inom den privata sektorn med fler än 50 anställda av lagen.

Visselblåsarlagen är en skyddslagstiftning vars grundläggande syfte är att främja en kultur där det är säkert och accepterat att avslöja missförhållanden utan rädsla för att det får negativa konsekvenser. Lagen ger anställda så väl som externa personer relaterade till Ebab rätt och möjlighet till att slå larm om missförhållanden utan risk för repressalier eller bestraffning.

Avgränsning
Lagen omfattar missförhållanden som sker i ett arbetsrelaterat sammanhang inom Ebabs verksamhet eller organisation där det kan finnas ett allmänintresse i att informationen kommer fram. Med allmänintresse avses viktig information som ligger i en medborgares, och dess samhälles, rättigheter och intresse att ta del av.

Länk till verktyget
Ebabs visselblåsarfunktion finns tillgänglig här och tillhandahålls av Visma DraftIt. En individ som eventuellt är i behov av att visselblåsa garanteras 100 % anonymitet via den etablerade visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarpolicy

Rutinbeskrivning visselblåsning