Tjänster

Fastighetsutveckling

Att bygga fastighetsvärden är en kreativ process

Om vi inom affärsområde Stadsutveckling tar ett helhetsgrepp om sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter i ett större perspektiv rör vi oss här i ett eller flera kvarter där beslutet är taget att utveckla fastigheten eller fastigheterna inom befintlig detaljplan eller om en ny detaljplan bara omfattar den aktuella fastigheten. Även på denna nivå jobbar vi med en tydlig Hållbarhetsstrategi som ett viktigt analys- och styrmedel.

Genom att jobba strukturerat med hållbar fastighetsutveckling skapas värden utifrån fastighetsägarens eller investerarens portföljstrategi och värderingar. Vi identifierar, analyserar och utvecklar fastighetens/projektets samtliga värden.

Med kompetens från affärsområde Affärsutveckling analyserar vi även värdepotentialens påverkan vid en försäljning eller sammanslagning i en tydlig portfölj.

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab