Tjänster

Fastighetsutveckling

Att bygga fastighetsvärden är en kreativ process

En idé om att göra något större, med fastighetsvärden som vida överstiger insatsen. En kreativ fas med 360 graders vy där fantastiska projekt ser dagens ljus.

Att värdeoptimera fastighetens utveckling utifrån fastighetsägarens portföljstrategi och värderingar är grunden vid de flesta investeringar. Värdena realiseras inte sällan via en transaktion – vi kallar det projekttransaktion och har utarbetat en modell som bistår fastighetsägaren genom hela affären.

Affärsmetodiken bygger på att vi, på ett metodiskt och effektivt sätt, identifierar, analyserar och utvecklar en fastighets- eller ett utvecklingsprojekts samtliga värden.
Resultatet presenteras i en utvecklingsplan som fungerar som ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet eller en investering. Vi tillhandahåller även traditionella konsulttjänster inom fastighetsutveckling.

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab