Fastighetsutveckling Fastighetsutveckling – ur ett strategiskt perspektiv

Fastighetsutveckling handlar om att i ett mycket tidigt skede se själva affären och dess möjligheter. Att metodiskt gå tillväga och börja med värdeanalysen. En idé kan innebära att våra kunder kan utnyttja större yta, bygga högre, samarbeta med ytterligare partners, att tänka lite annorlunda med ett långsiktigt och hållbart fokus vare sig det gäller en investering eller att utveckla stadsdelar.

Vad vi kan erbjuda inom fastighetsutveckling

Kontakta oss om du behöver hjälp med eller har frågor gällande:

  • Hållbarhetsstrategi
  • Planer och program
  • Affärsutveckling
  • Investeringskalkyl
  • Projekttransaktion
  • Byggherreombud
  • Övriga frågor gällande stadsutveckling

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fastighetsutvecklingsprojekt i Stora Sköndal

Vi på Ebab erbjuder hållbara tjänster för en bättre framtid. Se hur vi hjälper stiftelsen Stora Sköndal att bygga en socialt och miljömässigt hållbar stadsdel.