Hållbarhet Så utvecklas vårt hållbarhetsarbete

Branschen vi verkar i har många utmaningar att hantera för att uppnå hållbar utveckling. Det kommer ett stort ansvar att agera för att skapa bättre förutsättningar för vår planet och dess invånare. Vi tar fram strategier och integrerar styrning i verksamheter och projekt för att bidra till de globala målen.  

Ebabs vilja är att bidra med spetskompens avseende olika aspekter inom hållbarhet i alla projekt i olika skeden. Vi utbildar verksamheter och leder workshops för att beställare och byggherrar ska få en bättre förståelse för sin påverkan och möjlighet att bidra. Vi stöttar med både de stora och små penseldragen utifrån behov och ekonomiska förutsättningar.  

Våra specialister hjälper dig att bl a klimatdeklarera din fastighet, se till att din detaljplan är ekonomiskt hållbar, och att du tar med alla hållbarhetsaspekter när det gäller stadsplaneringen.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV