Ny högstadieskola och lokaler för Haninge kommuns utbildningsförvaltning

Riksäpplet 2 i Haninge kommun som tidigare har huserat KTH har omvandlas och gett plats till en högstadieskola samt Haninge kommuns utbildningsförvaltning. Totalt är byggnaden 7 våningar, fördelat på 10 000 kvm skola, 2 450 kvm kontor och cirka 500 kvm driftutrymmen BTA.

I projektet bistod Ebab uppdragsgivaren SBB Norden med projekt- och byggledning, samordning med hyresgäst, miljöledning samt tjänster inom kalkyl och upphandling.

Certifierat Miljöbyggnad Silver

Hållbarhet är definitivt i fokus när SBB Norden genomför projekt och Ebab hjälpte uppdragsgivaren med tjänster inom miljösamordning. Projektet har certifierats Miljöbyggnad Silver och Ebab har uppdraget att genomföra verifieringen efter två år.

Ebab har medverkat i projektet från systemhandlingens slutskede. Genomförandeformen var ABT06 i samverkan.

Energiprojekt i tillägg

I samband med att skolgården färdigställdes utförde SBB ett energiprojekt med ett borrhålslager. Energin som ska lagras däri kommer från en av SBB:s hyresgäster i en annan fastighet och har potential att förse hela SBB:s fastighetsbestånd i Haninge med energi för uppvärmning och varmvattenproduktion.

Läs mer om hur Söderbymalmsskolan och Haninge kommuns utbildningsförvaltning fick nya lokaler i Riksäpplet 2.