Ny högstadieskola och lokaler för Haninge kommuns utbildningsförvaltning

Riksäpplet 2 i Haninge kommun som tidigare har huserat KTH ska nu omvandlas och ge plats till en högstadieskola samt Haninge kommuns utbildningsförvaltning. Totalt är byggnaden 7 våningar, fördelat på 10 000 kvm skola, 2 450 kvm kontor och cirka 500 kvm driftutrymmen BTA.

I projektet bistår Ebab uppdragsgivaren SBB Norden med projekt- och byggledning, samordning med hyresgäst, miljöledning samt tjänster inom kalkyl och upphandling.

Siktar på certifiering Miljöbyggnad Silver

Hållbarhet är definitivt i fokus när SBB Norden genomför projekt och Ebab hjälper uppdragsgivaren med tjänster inom miljösamordning. Projektet har siktet inställt på en certifiering Miljöbyggnad Silver. Projektets totalentreprenör ansvarar för ansökan och preliminär certifiering och Ebab med bevakning och sedermera verifiering av certifieringen.

Ebab har medverkat i projektet från systemhandlingens slutskede och lämnar när projektet är överlämnat och tillträtt av kommande hyresgäster samt när ekonomin är slutreglerad. Genomförandeformen är ABT06 i samverkan.

Energiprojekt i tillägg

Parallellt med projektet pågår även ett arbete med ett energiprojekt från SBB:s sida där man har för avsikt att skapa ett borrhålslager bestående av 160 hål under den kommande skolgården. Energin som ska lagras däri kommer från en av SBB:s hyresgäster i en annan fastighet och har potential att förse hela SBB:s fastighetsbestånd i Haninge med energi för uppvärmning och varmvattenproduktion.

Riksäpplet 2 förväntas stå klart under 2021.