Projekt- och byggledning/CM Projektutveckling – vi följer med från idé till genomförande

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att söka och nyttja synergierna mellan våra kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från idé till verklighet.

Projektutveckling handlar om att kunna realisera projektet inför själva byggnationen. Genom vår organisation för själva genomförandet är vi din rådgivare vare sig du väljer ett genomförande med Construction Management eller projekt- och byggledning. Och när allt är överlämnat så hjälper vi dig naturligtvis med förvaltningsstrategin.

Vad vi kan erbjuda inom projekt- och byggledning/CM

Kontakta oss om du behöver hjälp med eller har frågor gällande:

  • CM-organisation
  • Byggherreombud
  • Projekteringsledning
  • Projektledning
  • Byggledning
  • Installationsledning
  • Upphandling
  • Miljöcertifiering
  • KA-PBL
  • Kalkyl