Omfattande renovering av seniorboendet

Seniorboendet Nockebyhem (SVPH) består av 180 lägenheter i tre fastigheter som omfattas av ett omfattande renoveringsarbete. Stammar, ventilationssystem och elledningar byts ut samtidigt som hyresgästerna får nya balkonger. Dessutom renoveras kök och badrum, väggar målas och golv läggs om. Klädkammare renoveras och ytterdörrar till lägenheterna byts ut. Ett nytt restaurangkök kommer stå klart och det blir nya källarförråd. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

CM-projekt som resulterat i både trygghet och insyn för kunden

Projektet drivs genom Construction Management (CM) och är uppdelat i etapper. En budget är upprättad för respektive etapp. För att öka konkurrensen och hålla den av styrelsen fastslagna budgeten har Ebab med stor detaljeringsgrad kontrollerat upphandlingarna och jämfört dessa med den bestämda budgeten för de olika delarna.

Renoveringen pågår samtidigt som den dagliga verksamheten och alla boende bor kvar inom SPVHs seniorboendeanläggningar. Detta fungerar bra genom god kommunikation som förmedlat trygghet och omtanke till de boende. SVPH har med stort engagemang varit delaktig både i planeringen och kravställningen i projektet och CM-modellen har då varit en bra metod där kunden kunnat känna trygghet och haft stor insyn i framdriften av projektet. Läs mer om hur Ebab renoverar seniorboendet för framtiden.