På uppdrag av Trygg Hansa har Ebab i ett försäkringsärende byggt ett nytt hus som ersättning för ett nedbrunnet fritidshus på Norra Stavsudda i Stockholms skärgård.  

När bottenplattan skulle gjutas beställdes betongen från Farsta och kördes ut med betongbil till Boda brygga. Därifrån fraktade en pråm betongbilen till Norra Stavsudda. När den väl var på plats pumpades sedan betongen 80 meter till bottenplattan. Med mycket flyttillsatser kunde betongen sedan pumpas ut i gjutformen med fullgott resultat. 

Helikopter lyfte delarna på plats 

Husdelarna levererades med lastbil till Sollenkroka brygga och pråm till stranden på Norra Stavsudda. Den mest kostnadseffektiva lösningen var att en helikopter fick lyfta delarna från stranden cirka 100 meter upp till husgrunden för montering. Lyftkapaciteten för helikoptern var cirka ett ton. Efter en noggrann genomgång av arbets- och säkerhetsrutiner startade helikoptern och lyfte upp 10 husdelar, 22 takstolar och ett antal kollin med lösvirke. Snickare tog emot och monterade elementen på plats och kommunikation skedde via radion. 

Utmaning med transporter i flera led 

I detta projektledningsuppdrag, som även omfattade BAS P och KA PBL, var logistiken mer komplicerad än på fastlandet. Skärgårdsprojekten är ofta mer tidskrävande och därmed dyrare. En anledning är att större transporter ofta måste ske både med lastbil och färja. Vid felleveranser är det betydligt svårare att returnera och att snabbt få en korrekt leverans i närtid. Det råder även en viss brist på hantverkare i skärgården.