Hållbarhetsfrågor i fokus på Måsholmen 

Stockholmshem bygger ett nytt landmärke i Skärholmens centrum på hela 23 våningar. Huset ligger nära Skärholmens där det finns service, torghandel och en galleria. Byggnaden ska utgöra en symbol för det ”nya” Skärholmen och är en del av satsningen för social hållbarhet och trygghet i området. I byggnaden kommer både hyreslägenheter, arbetsplatser och kultur att rymmas vilket skapar goda förutsättningar för liv på platsen över dygnets alla timmar.

I de översta våningarna blir det 102 lägenheter och i de nedre delarna blir det kontor med över 300 arbetsplatser samt lokal för kulturaktiviteter. Hyreslägenheterna kommer att bestå av 2-4 rok. Alla med balkong, stora fönster för maximalt ljusinsläpp och en fantastisk utsikt. De varierande storlekarna på lägenheterna ger möjlighet för människor i olika åldrar att skapa meningsfulla relationer. Dessutom har byggnaden en stor terrass för dem som bor och jobbar i huset. Fasaden samt byggnadens pelare och balkongfronter utförs i slipad, milt grågrön cementmosaik, terrazzo, med grönska och växtlighet runt om huset samt på terrassen. 

Social aspekt även under byggnationen 

Projektet arbetar med Rättvist byggande vilket bland annat innebär att kontrollera att alla företag som anlitas i projektet uppfyller alla lagar och regler samt ställda krav. Detta för att främja goda arbetsvillkor samt en sund konkurrens.   

Vid flera tillfällen har projektet utfört PQI-mätningar (Project Quality Index), vilket är ett verktyg för ett faktabaserat förbättringsarbete som ger möjlighet för alla inblandade i projektet att framföra sin röst.  

Byggplanket är utsmyckat med konst av barn och unga som har handletts av Unga Berättar Kulturskolan Stockholm i ett projekt för romsk inkludering. 

Klimatberäkning i projekteringen samt miljöbyggnad

En klimatberäkning har utförts för att utreda byggnadens klimatbelastning. Projektet arbetar även enligt certifieringssystemet miljöbyggnad, som omfattas av indikatorer med fokus på bland annat energianvändning, innemiljö samt kontroll och dokumentation av materialval.  

Återbruk minimerade byggavfallet

För att ge plats åt byggnaden revs en verkstadsbyggnad som tidigare stod på platsen. Av rivningsavfallet återbrukades bland annat dörrar, räcken av metall och omklädningsskåp för att minimera avfallet. Dessutom sker löpande bevakning av möjligheten till återbruk av material i projektet samt aktiv uppföljning av avfallet.  

Ebab har varit med i planarbetet och verkat som generalkonsult i projektet som genomförts genom Construction Management (CM). Ebab har även upprättat kalkyler för att säkerställa projektet ekonomiskt. Läs mer om det nya landmärket i Skärholmen.

Bild från arkitekt Söderberg Söderberg.