Stockholmshem bygger nytt landmärke i Skärholmen centrum

Stockholmshem bygger ett nytt landmärke i Skärholmens centrum på hela 23 våningar. Byggnaden ska utgöra en symbol för det ”nya” Skärholmen och är en del av satsningen för social hållbarhet och trygghet i området. I byggnaden kommer både hyreslägenheter, arbetsplatser och kultur att rymmas vilket skapar goda förutsättningar för liv på platsen över dygnets alla timmar.

I de översta våningarna blir det 100 lägenheter och i de nedre delarna blir det kontor med över 300 arbetsplatser samt lokal för kulturaktiviteter. Hyreslägenheterna kommer att bestå av 1-4 rok. Alla med balkong, stora fönster för maximalt ljusinsläpp och en fantastisk utsikt. Dessutom får byggnaden flera terrasser för de som bor och jobbar i huset. Fasaden får en mild grön färg med grönska och växtlighet som klättrar upp. Byggnaden beräknas stå klart för inflyttning vid årsskiftet 2023/2024.

Ebab verkar som generalkonsult i projektet och genomför projektet genom Construction Management (CM). Två kalkyler har hittills upprättats för att säkerställa projektet ekonomiskt. Läs mer om det nya landmärket i Skärholmen.

Bild från arkitekt Söderberg Söderberg.