Nybyggnationsprojekt i Upplands Väsby

I västra Upplands Väsby intill Prästgårdsmarken och Edssjön växer en helt ny stadsdel fram. Väsbyhems del består av cirka 380 bostäder i flerfamiljshus och radhus.

Ebab är med och uppför etapp två som består av knappt 160 hyresbostäder med lokaler i två kvarter. Vardera kvarter omfattar tre huskroppar med fyra våningsplan, etageplan, innergård och garage.

Ebab är generalkonsult för projekteringen och genomför projektet på Construction Management. Uppdraget innefattar även upphandling av konsulter och delentreprenader enligt LOU samt miljösamordning och KA enligt PBL.

Produktionsstarten beräknas ske i juni 2022 och hyresgästerna förväntas kunna flytta in i slutet av 2024.