Tjänster

Förvaltningsskede

Nöjda kunder ger bäst lönsamhet

Hur skall man på bästa sätt arbeta med förvaltning och långsiktigt underhåll av sitt fastighetsbestånd? Hur planerar man bäst på kort och lång sikt?

Mycket handlar om hur fastighetsbeståndet ser ut och vilka behov som finns. Vem är din kund och hur ser deras verksamhet ser ut? Vissa hyresgäster har en mycket konkurrensutsatt verksamhet och kräver toppskick hela tiden. Andra hyresgäster har helt andra önskemål och krav. För dig som fastighetsägare är det förstås viktigast att känna dina kunder, ha nöjda hyresgäster som känner sig väl omhändertagna och som ger dig gott renommé.

För att planera för kommande investeringar är en långsiktigt plan för tillsyn och skötsel viktig. Frågan är om din kalkyl baseras på historiska data och schabloner eller på verklig fakta för varje enskild byggnad? För att få rätt beslutsunderlag krävs att du har rätt information.

Att ta väl hand om sina fastigheter handlar också om att anpassa inomhusklimatet och hålla rätt energinivå över tiden.
Vi hjälper dig med råd och stöd kring frågor som rör förvaltning, drift och underhåll. Genom  webbaserade verktyg som Granlund Manager kan du arbeta både smartare och effektivare.

Vill du veta mer?

Charlotte Burmester

VD på Ebab Installationsteknik AB

Mobil: 070-375 93 89

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab