Karriär Arbeta med roliga och stimulerande projekt

Arbeta hos oss

Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med unik bredd och kompetens där du får möjlighet att utvecklas såväl som person som i din yrkesroll, bla genom ett personligt ledarskapsprogram. Att arbeta på Ebab präglas av roliga och stimulerande projekt, ett positivt arbetsklimat och fokus på kunden.

Ebab utvecklas ständigt och som en av oss är du delaktig i både din egen och företagets utveckling. Vi är stolta över våra kreativa, engagerade och duktiga medarbetare.

LEDIGA TJÄNSTER

Personlig utveckling på Ebab

Vi strävar efter att vara en jämlik arbetsplats där alla medarbetare ska ha samma möjlighet att utvecklas utifrån individuella intressen och tidigare erfarenheter. Fördelningen mellan män och kvinnor i ledande positioner är jämn. Hos oss finns personer i alla åldrar, både nyexaminerade och personer med mångårig samt senior kompetens.

Målsättningen är att ge våra medarbetare en bra möjlighet till karriärutveckling där man utökar sina erfarenheter och fördjupar sin kompetens. Det är viktigt att våra projekt har en mix av medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund – då skapar vi basen för vidareutveckling där man lär sig mer genom sitt arbete. Med korta beslutsvägar blir din möjlighet att påverka hög.

Rörelse, hälsa och återhämtning är viktigt för oss! Vår friskvårdsgrupp ordnar och koordinerar olika typer av aktiviteter såsom mötespromenader och lunchpromenader. Vi har även ett samarbete med SATS och internt erbjuder vi bland annat innebandy på torsdagar. Ebab har ett kvinnligt nätverk som är ett spontant initiativ från våra medarbetare. Syftet är att utbyta idéer och ytterligare stärka samhörigheten, utöver att ha trevligt tillsammans.

De 7 goda vanorna

Ebab har sedan 2010 erbjudit våra medarbetare  ledarutvecklingsprogrammet De 7 goda vanorna, som bygger på Franklin Coveys filosofi om personligt ledarskap. Det är ett effektivt och uppskattat ledarutvecklingsprogram som passar oss som konsultorganisation, där vi börjar med att leda oss själva, och därefter leder och samarbetar effektivt med andra. Vanorna speglar våra kärnvärden och är en del av vår kultur.

Vi skapar en gemensam plattform och ett gemensamt språk för alla medarbetare. Samtliga på Ebab samverkar med andra i olika konstellationer. Det kan vara med kollegor, underentreprenörer, leverantörer eller kunder. Att ha förmågan att göra sig förstådd och kunna förstå andra är oerhört viktigt för skapa fruktsamma samarbeten, hur vi skapar en vinna-vinna kultur, hur vi bättre kan förstå varandra och skapa synergier.

Ebabs sätt att vara och arbeta

Vi strävar efter en kultur där alla känner ett ansvarstagande och är delaktiga i vår utveckling. Därför arbetar vi aktivt för att förankra våra kärnvärden – att vara lyhörda, nytänkande, målmedvetna och långsiktiga i allt vi gör. Att ständigt lyssna in vad kunden vill ha innan vi presenterar lösningen, att tänka utanför boxen och se hur vi bäst kan öka värdet i affären, att ständigt driva mot målet och förstå att det är våra långsiktiga relationer som skapar stabilitet och trygghet för våra kunder.

Vi vill ha medarbetare som litar på varandra och vill göra varandra bättre. Då behöver vi också kunna utmana oss själva. Som konsultföretag och det är vår roll att lyssna och förstå våra kunder för att kunna leda, driva och styra olika projekt. Ebab genomsyras av en familjär känsla med omtanke, tillit och ett stort engagemang.

Kärnvärdena är grundpelarna till vår kultur

Våra kärnvärden är att vara lyhörda, målmedvetna, nytänkande och långsiktiga. Det är inte bara ord för oss. Vi arbetar aktivt för att omsätta kärnvärdena till spelregler eller beteenden som är en viktig del av vår företagskultur. Vi vet att vi har lyckats då våra kunder säger att vi lyssnar och förstår dem, när vi tänker lite längre, är innovativa och tar del av deras framtidsplaner. Vi är angelägna om att ständigt utveckla oss själva för att bli så mycket bättre.

Vi mäter kontinuerligt var vi står och hur det går för oss. Vi kan med glädje konstatera att på Ebab arbetar ett fantastiskt gäng med bra laganda som bryr sig om varandra. Det finns en stor öppenhet kollegor emellan och mellan medarbetare och chefer. Vi vågar säga vad vi tycker – det är helt enkelt högt till tak.