Restaurangen som blivit en viktig mötesplats i Stora Sköndal

I Stora Sköndal gjordes en om- och tillbyggnad av restaurang Magnolias storkök. Restaurangen har blivit en viktig och central plats för människor att mötas i för Stora Sköndal som har en planerad stadsutveckling för 4 500 bostäder, 3 000 arbetsplatser och tre nya förskolor.

Från att ha haft en kapacitet för att tillaga 1 200 portioner om dagen har de efter ombyggnaden en kapacitet på 4 000 portioner och innehåller en ny à la carte restaurang för kvällsservering. Tillbyggnaderna är uppförda i synligt limträ och restaurangen har en noga utvald arkitektur för att möta ett hållbart byggande såväl som en tilltalande estetisk miljö.

Från förstudie till bygghandling

Ebabs uppdrag startade med en förstudie och program för att sedan övergå i projekteringsledning och framtagning av förfrågningshandlingar för upphandling samt fortsatt projektering fram till bygghandling. Ebab projekt- och byggleder om- och tillbyggnaden på ett Construction management (CM)-uppdrag med cirka 20 stycken delentreprenader inklusive material- och varuleveranser för stomkomplettering. Social hållbarhet är nyckeln till att inkludera alla samhällsklasser, kulturer och besökare till en fantastisk plats med mat, grönområden, bad, café och boenden.

Läs mer om Storkök Magnolia där sociala värden möter hållbara tjänster.