Storkök Magnolia – klimatsmart byggnad där sociala värden möter hållbara tjänster

Nyhet


Stiftelsen Stora Sköndal har genom Ebab och genomförandeformen Construction management låtit upprätta en restaurang i limträ. Restaurangen är en tillbyggnad till en huvudbyggnad för ett storkök. Fastigheten är grönklassad hos stadsmuseet och ritades 1963 som en huvudbyggnad till gäst- och sjukhemmet av Gösta Åbergh och kännetecknas av slutna japanska trädgårdar, röda mönstermurade tegelfasader samt branta tegelklädda sadeltak.

Restaurangen är en strategisk satsning inom utvecklingen av området Stora Sköndal där den blir en mycket viktig och central plats för människor att mötas på. 2013 blev Ebab delaktig i utvecklingen av Stora Sköndal och har sedan dess arbetat tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal för att planera och bygga upp den nya stadsdelen. Här planeras det för upp emot 4500 nya bostäder och 1500 arbetstillfällen i en inkluderande och urban miljö där social hållbarhet är i fokus. Restaurangen, som kallas för Storkök Magnolia, har en stomme som är i sin helhet uppbyggd av synligt limträ kompletterat med spaltpaneler i gran som resulterar i en ekologisk och klimatsmart byggnad där sociala värden möter hållbara tjänster.

– Att bygga i trä är både kostnadseffektivt och ger tidsvinster i projektet säger Johan Into, projektchef på området Stora Sköndal. Kombinationen av limträ och tillhörande sittmöbler med bardisk i trä som möter befintlig tegelfasad har skapat en industriell känsla med ett lugn som är svårt att inte häpnas av. Från första stund du möter den öppna planlösningen med stora glaspartier, takfönster och känner lukten av trä till nybryggt kaffe slås man av fördelarna med att bygga med naturens resurser. Jag själv fastnade för citatet att ”framtiden växer på träd” vilket är det synsätt vi alla behöver ha inom fastighets- och stadsutveckling.

Det finns många fördelar med att nyttja trä i uppförandet av byggnader – i allt från stomme och fasader till ytskikt. Trä har en unik förmåga att påverka vår hälsa och välbefinnande med dess lugnande egenskaper samt bidrar till bättre akustik och bättre luftkvalitet. Trä är ett lättare byggmaterial som ger mervärde inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt. Trä ger förutsättningarna för en mycket hög prefabriceringsgrad som, tillsammans med färre transporter och lättare lyft, resulterar i en kortare produktionstid. Utöver lägre etablerings- och kapitalkostnader ger den kortare produktionstiden en mindre störning för närmiljön vilket är en stor fördel vid produktion nära befintliga bostäder, skolor och arbetsplatser. Limträ har också en estetisk fördel genom att det har ett bestående skönhetsvärde och är ett utav det starkaste konstruktionsmaterial som finns idag, vilket i sin tur medför att man kan bygga med längre spännvidd utan att dimensionera med extra pelare som tar upp plats mitt i rummen.

– Utmaningarna med detta projekt är att det för många medverkande är första gången man bygger med trä, metodval och rutinerna kring montaget kan medföra utmaningar som kräver en duktig organisation från beställarledet. Där finns vi på Ebab som en trygg partner i processen. Vi har med våra samarbetspartners hittat rätt väg för projektering och uppförandet inom konceptet trä. Vi på Ebab är otroligt stolta över att få vara med i framtidens utveckling och strävan mot en cirkulär ekonomi, avslutar Johan.

Restaurangen kommer att ha kapacitet för att tillaga 4 000 portioner om dagen och beräknas vara verksam från januari nästa år.

This email was sent to pressify+@meltwater.com
Ebab, Pastellvägen 6, Johanneshov, Stockholm 121 36, Sverige
Unsubscribe