Ett nytt område tar form

Visionen i Stora Sköndal är att erbjuda 4-6 000 bostäder med stadsnära service och arbetsplatser för 2-3 000 personer. Stadsdelen ska integreras med redan etablerade verksamheter som förskolor, vård- och omsorgsboende och högskola. Stora Sköndal vill kunna erbjuda fler människor att bo i det här fantastiska området, och samtidigt skapa en ännu mer levande stadsdel. De vill också kunna utöka deras verksamheter, som äldreboende, boende för ensamkommande flyktingbarn, och boende för personer med behov av extra stöd.

Stora uppdrag åt Stora Sköndal Framtidsutveckling

Ebab har ett stort uppdrag i Stora Sköndal‚ som projektledare för det omfattande planarbete som pågår för det ca 75 ha stora markområdet. Ebab är också stiftelsens strategiska rådgivare vid försäljningen av första etappen. Försäljningen omfattar byggrätter för ca 280 bostäder, ett vård- och omsorgsboende för äldre, ett LSS-boende samt verksamhetslokaler. I den första etappen ska omkring 300 bostäder, varav ca 70 st med hyresrätt, kommersiella lokaler, ett äldreboende med 72 platser samt ett gruppboende om 6 bostäder uppföras.

Ebab har som samarbetspartner fått uppdraget att fortsätta utvecklingen av nästa etapp inom området, etapp 2a. I etappen skapas nya bostäder, ny förskola och grundskola och ett innovativt M-hus.

”När nästa etapp planeras finns en hög ambitionsnivå för framtidens innovativa och hållbara stadsplanering. Vi är väldigt glada för Stora Sköndals beslut att fortsätta samarbetet med Ebab”, säger Thomas Järlö, affärsutvecklare på Ebab fastighetsutveckling. 

Ett nytt växthus byggs så att traditionen med odling av blommor och grönsaker kan drivas vidare. Meningsfull sysselsättning kommer erbjudas till de som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är unikt att en markägare, som inte är en kommun, i ett så stadsnära läge, avser att utveckla en hel stadsdel.

Läs mer om projektet Stora Sköndal.

Kristinahuset

Kristinahuset ligger vackert beläget vid Drevviken och är byggt i slutet av 1600-talet. Det var en del av Drottning Kristinas jaktmarker – därav namnet Kristinahuset. Huset har genomgått en omfattande renovering och ett café har nu öppnats. Här har Ebab, i ett ROT-projekt, arbetat med traditionellt beprövade metoder kombinerat med nutidens teknik i syfte att förvalta historia för framtiden.

Solgården Annexet

I Stora Sköndal ligger även Solgården Annexet som Ebab tillsammans med Stora Sköndal Framtidsutveckling har projekterat och byggt. Projektet innefattar en tillbyggnad med 18 nya boenderum samt två gemensamhetsutrymmen till en befintlig fastighet som bedriver äldrevård. Byggnaden har en stor balkong samt terrass på baksidan. Inflyttning till verksamheten skedde i oktober 2018.

Storkök Magnolia

En om- och tillbyggnad av restaurang Magnolias storkök har uförts. Restaurangen har blivit en viktig och central plats för människor att mötas i. Tillbyggnaderna är uppförda i synligt limträ och restaurangen har en noga utvald arkitektur för att möta ett hållbart byggande såväl som en tilltalande estetisk miljö.