Varsam renovering med total ombyggnad och konvertering av Röda korsets sjukhem till profilbyggnad för KTH

Röda Korsets sjukhem och sjuksköterskeskola från 1927 har genomgått omfattade renoveringar och ombyggnader under åren. Det är en grönklassad fastighet där karakteristiska och historiska värden bevaras.
Efter avsakralisering gjordes kapellet om till samlingslokal. Kulturskyddet innebär att salens måste kunna återställas som kapell. Av praktiska själ döljs altartavlan därför av ett vackert textilkonstverk som knyter an till KTH:s verksamhet.
Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad – ett beslut som togs under pågående produktionsfas.

Lästips: ROT: Det är mycket att se över vid en renovering – tänk efter före!

En total översyn och ombyggnad av alla installationer.

Byggnaden förses med ett nytt enkelt, robust luftbehandlingssystem med bra värmeåtervinning och energieffektiv driftinstallationer.

Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad – ett beslut som togs under pågående produktionsfas.