Från Röda korsets sjukhem till profilbyggnad för KTH

Röda Korsets sjukhem och sjuksköterskeskola från 1927 har genomgått omfattade renoveringar och ombyggnader under åren. Det är en grönklassad fastighet där karakteristiska och historiska värden bevaras, och efter avsakralisering gjordes kapellet om till samlingslokal för KTH. Kulturskyddet innebär att salen måste kunna återställas som kapell. Av praktiska själ döljs altartavlan därför av ett vackert textilkonstverk som knyter an till KTH:s verksamhet.

En total översyn och ombyggnad av alla installationer

Byggnaden försågs med ett nytt enkelt, robust luftbehandlingssystem med bra värmeåtervinning och energieffektiv driftinstallation. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad – ett beslut som togs under pågående produktionsfas. Genom varsam renovering och total ombyggnad och konvertering av Röda korsets sjukhem blev resultatet en profilbyggnad för KTH.