Ebab i CM-projekt åt SVPH – renoverar seniorboende för framtiden

Nyhet

I ett CM-projekt (Construction Management) renoverar Ebab seniorboendet Nockebyhem i Nockeby/Bromma åt SVPH. Fastigheten är i behov av en totalrenovering och förväntas stå klar inom två år.

Fastigheten är 50 år gammal och har behov av en totalrenovering. Nu byts stammar, ventilationssystem och elledningar ut samtidigt som hyresgästerna får nya balkonger. Dessutom renoveras kök och badrum, väggar målas och golv läggs om. Klädkammare renoveras och ytterdörrar till lägenheterna byts ut. Ett nytt restaurangkök kommer stå klart och det blir nya källarförråd. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

Fördelarna med CM är tydliga från start

Projektet drivs genom CM och är uppdelat i etapper. En budget är upprättad för respektive etapp och godkänd av SVPH:s styrelse.

– För att öka konkurrensen och hålla den av styrelsen fastslagna budgeten så ser vi redan nu de stora fördelarna med CM. Vi har med stor detaljeringsgrad kontrollerat upphandlingarna och hela tiden jämfört dessa med den bestämda budgeten för de olika delarna – vilket bidrar till tryggheten i projektet säger Robert Olsson Projektchef på Ebab i Stockholm.

I seniorboendet Nockebyhem är det 180 lägenheter i tre fastigheter som omfattas av renoveringsarbetet. Och renoveringen pågår samtidigt som den dagliga verksamheten och alla boende bor kvar inom SPVHs seniorboendeanläggningar. Detta fungerar bra hittills genom god kommunikation som förmedlat trygghet och omtanke till de boende. En fastighet i taget renoveras och hyresgästerna erbjuds evakueringsboende i lediga lägenheter under tiden.

SVPH:s ledord präglar projektet

– Sedan drygt ett år innan projektet skulle starta, har vi haft flera informations- och stormöten för samtliga hyresgäster. Vi har också varje tisdag vid gästernas fikastund under ett och ett halvt års tid innan projektstart funnits med från SVPH:s ledning, kommunikation och Nockebyhem för att svara på små och stora frågor samt fånga upp frågeställningar som kunnat tas vidare in i projektarbetet säger Anita Olsson, kommunikationsansvarig SVPH.

SVPH har med stort engagemang varit delaktig både i planeringen och kravställningen i projektet och CM-modellen har då varit en bra metod där kunden kunnat känna trygghet och haft stor insyn i framdriften av projektet.

– Ebabs organisation på plats har gjort ett fantastiskt arbete och verkligen försökt tillämpa SVPH:s ledord (Trygghet, Glädje, Omtanke) i både upphandlingsprocessen och i produktionen, avslutar Robert Olsson.