Nyhet

Nyhet

[Marketing Medium] En inspirerande inflyttningsfest på Ebabs hållbara huvudkontor

På Ebab firade vi vårt nya hållbara kontor med att bjuda våra gäster på inspiration och föreläsningar inom hållbarhet. Vi hade fler än 150 anmälda gäster som den 10 maj minglade och tog del av Ebabs aktivitetsbaserade kontor och tjänster.Max Berggren, Ethos International, lyfte de globala målen som en affärsmöjlighet för fastighetsbranschen. Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och Tove Hesslow, miljösamordnare Ebab diskuterade bl.a. vikten av att anlita rätt konsult vid en livscykelanalys (LCA). Ska vi räkna klimatpåverkan behöver vi göra det digitalt och korrekt! Mattias von Malmborg, energispecialist Ebab, visade exempel på hållbara och energismarta byggnader samt poängterade att du som kund bör våga ställ krav. Här hittar du presentationen: Frukostseminarium Hållbarhet 10 maj 2019 EbabRandi Augenstein, arkitekt Helen & Hard och Jessika Szyber, affärsutvecklingschef Sverige på Stora Enso presenterade tankar kring framtidens klimatsmarta träbyggande. Trä har flera unika egenskaper som ger mervärde både miljömässigt och upplevelsemässigt. Randi reflekterade kring utvecklingen i Norge, där marknaden har vänt och fler vill bygga i trä. Jessika pekade på vad man ska tänka på som beställare och entreprenör när man jobbar med ett projekt med trästomme. Här hittar du presentationen: Lunchseminarie Hållbarhet 10 maj 2019 EbabUnder eftermiddagen var det fokus Hållbara Söderstaden där vi tillsammans med Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad, Fabeges VD Christian Hermelin, Angela Berg, affärsområdeschef Atrium Ljungberg samt Karolin Forsling, stadsutvecklare, diskuterade den växande stadsdelen och dess framtid. Framgångsrika områden såsom Chelsea Market visar att målet bör aldrig vara att bara skapa en ny stadsdel, utan det skall finnas en långsiktighet med ett levande och tryggt stadsliv med dynamiska kvarter där kulturen och människorna stannar kvar även när stadsdelen är färdigbyggd. Talarna lyfte vikten av att se de unika möjligheterna och tänka klimatsmart och resurseffektivt. Innovation uppstår i mellanrummet mellan människor!Vår gåva till de medverkande talarna var ”De 7 goda vanorna” av Stephen R. Covey. Ebab har i snart 10 år utbildat medarbetare i ledarutveckling och är stolta över att hållbarhet och långsiktighet är en självklar del av Ebabs kultur!

Nyhet

En inspirerande inflyttningsfest på Ebabs hållbara huvudkontor

På Ebab firade vi vårt nya hållbara kontor med att bjuda våra gäster på inspiration och föreläsningar inom hållbarhet. Vi hade fler än 150 anmälda gäster som den 10 maj minglade och tog del av Ebabs aktivitetsbaserade kontor och tjänster.Max Berggren, Ethos International, lyfte de globala målen som en affärsmöjlighet för fastighetsbranschen. Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och Tove Hesslow, miljösamordnare Ebab diskuterade bl.a. vikten av att anlita rätt konsult vid en livscykelanalys (LCA).

Nyhet

Ebab delaktig i satsning för att snabbt och effektivt bygga tusentals nya hyresrätter

Som en del av stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 har ett samarbete mellan Stockholms stad och bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder initierats för att snabbt skapa fler hyresrätter. Detta genom att förenkla processer och tänka nytt. Resultatet är ”Stockholmshusen”. Gemensamt har man arbetet igenom hela byggnadsprocessen från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation.

Nyhet

Stockholmshems nya huvudkontor i Skärholmen

I Skärholmen planeras det för fullt för Skärholmens kommande landmärke. En byggnad på hela 23 våningar som ska innehålla Stockholmshems nya huvudkontor, kulturverksamheter och nya hyresrätter. Visionen är att byggnaden ska utgöra en symbol för det nya Skärholmen och kommer tillföra cirka 300 nya arbetsplatser och över 100 nya hyresbostäder vilket skapar goda förutsättningar för liv och rörelse över dygnets alla timmar. 

Nyhet

Storkök Magnolia – klimatsmart byggnad där sociala värden möter hållbara tjänster

Stiftelsen Stora Sköndal har genom Ebab och genomförandeformen Construction management låtit upprätta en restaurang i limträ. Restaurangen är en tillbyggnad till en huvudbyggnad för ett storkök. Fastigheten är grönklassad hos stadsmuseet och ritades 1963 som en huvudbyggnad till gäst- och sjukhemmet av Gösta Åbergh och kännetecknas av slutna japanska trädgårdar, röda mönstermurade tegelfasader samt branta tegelklädda sadeltak.