Så utvecklar Ebab sitt hållbarhetsarbete – ”idag tar vi ett helhetsgrepp”

Nyhet


Från strikt miljöfokus till stadsdelsutveckling för social mångfald. Sedan Ebab började arbeta med hållbarhetsfrågor för drygt 20 år sedan har området breddats och utvecklats. Idag tar fastighetsbolaget ett helhetsgrepp för att garantera hållbarheten i projekten, vilket berättas mer om i Hållbarhetsrapporten för 2021.

Fram till för några år sedan var hållbarhet inom fastighetsbranschen synonymt med att bygga så miljövänligt som möjligt. Ebabs fokus låg därför länge på att jobba med miljö– och hälsofrämjande materialval och energifrågor, men har under de senaste åren utvecklats och breddats.
Sedan 2015 använder företaget livscykelanalyser för att ta ett helhetsgrepp om det ekologiska arbetet, samtidigt som nya områden – som social och ekonomisk hållbarhet –har tillkommit. Arbetet leds av en styrgrupp som utgår från UN Global Compact och de stipulerade områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
– Styrgruppen använder analyser och intressentdialoger för att identifiera aspekter inom hållbarhet som därefter kategoriserats, målsatts och blivit del av en handlingsplan. Det är ett systematiskt arbete där processen upprepas kontinuerligt för att åstadkomma ständiga förbättringar, säger Ellinor Olsson, hållbarhetschef på Ebab.

Analyser visar vägen
Efter de senaste väsentlighets- och påverkansanalyserna kommer Ebabs fokus under de kommande tre åren att bland annat ligga på att begränsa klimatpåverkan, främja cirkulär ekonomi och minska avfall. Ett sätt som företaget kommer att arbeta med frågorna på är genom Hållbarhetslyftet som lanseras efter årsskiftet och innebär att alla nya kunduppdrag inleds med en hållbarhetsworkshop.
– Tanken är att vi alltid ska se till att projektens hållbarhet prioriteras. Vi kommer att titta på krav, förväntningar och möjligheter kopplade till ämnet för att lyfta frågan och få upp dem på agendan. För oss är det naturligt att fokusera där eftersom det är där den största hållbarhetspåverkan ligger, säger Ellinor Olsson.

Social hållbarhet blir viktigare
Vid sidan av det ekologiska hållbarhetsarbetet lyfter Ebab idag även in sociala värden i sina projekt. Under de senaste åren har hållbarhetsstrategen Anna-Maja Jöhnemark arbetat med stadsutvecklingsprojektet Framtidens Stora Sköndal där en hel stadsdel byggs från grunden. Målsättningen är att skapa en grön stadsdel som präglas av mångfald och projektet är ett bra exempel på helhetsgreppet som Ebab vill ta om sitt hållbarhetsarbete under kommande år.
– Tidigare tänkte man inte så mycket på vem som skulle bo i områdena och byggde ofta samma typ av bostäder. Nu arbetar vi mycket med sociala värden för att bidra till att minska segregationen och försöker medvetet utveckla bostäder som lockar olika typer av människor, säger Anna-Maja Jöhnemark och fortsätter:
– För oss handlar morgondagens hållbarhetsarbete om att ta ett helhetsgrepp om både ekologiska och sociala värden. Det är något som växer fram mer och mer.

För att ta del av rapporten, klicka här.    

För mer information kontakta Ellinor Olsson, 072-252 82 22 ellinor.olsson@ebab.se

 

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Ebab, Pastellvägen 6, Johanneshov, Stockholm 121 36, Sverige
Avregistrera