Ebab delaktig i satsning för att snabbt och effektivt bygga tusentals nya hyresrätter

Nyhet


Stockholm är i stort behov av bostäder och framför allt hyresrätter till en rimlig kostnad. Stockholmshusen är en ny satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter. 

Som en del av stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 har ett samarbete mellan Stockholms stad och bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder initierats för att snabbt skapa fler hyresrätter. Detta genom att förenkla processer och tänka nytt. Resultatet är ”Stockholmshusen”. Gemensamt har man arbetet igenom hela byggnadsprocessen från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation. Allt för att nå ett effektiviserat arbetssätt med kortare ledtider och minskade kostnader.

Ebab har arbetat med konceptet tillsammans med Stockholmshem och nu pågår utvecklingen av 80 stycken nyproducerade hyresrättslägenheter i Kvarteret Karneolen i Solberga. 
Ebab har stöttat Stockholmshem under hela projekteringsfasen, både i bygg-, energi- och miljörelaterade frågor och nu som byggledare under produktionsskedet. 

– Det är glädjande att vi fått fortsatt förtroende och kommer nu agera byggledare under produktionstiden för både bygg och mark. Det är helt klart en styrka att vi på Ebab har så många olika funktioner och spetskompetenser under samma tak, det har gjort den redan förenklade processen ännu smidigare, säger Johan Brun, projektledare på Ebab.