Ebab arbetar mot en mer hållbar värld

Nyhet

I vår presenteras Ebabs senaste hållbarhetsrapport där resultatet visar på en ökad kundnöjdhet och lägre koldioxidutsläpp. Sedan 2015 har Ebab arbetat med hållbarhet i fokus – under 2021 lägger fastighetsföretaget in en extra växel och uppmanar andra i branschen att göra detsamma.   
 – Att arbeta med hållbarhet på riktigt måste bli en hygienfaktor för alla inom byggbranschen, säger Göran Westberg, VD på Ebab fastighetsutveckling och Ellinor Olsson, hållbarhetschef på Ebab.  

För sex år sedan bildade Ebab en hållbarhetsgrupp med syftet att arbeta strategiskt med trendspaning, omvärldsbevakning och att samordna arbetet med hållbarhetsaspekter inom koncernen. Koncernen består av fyra bolag och arbetar inom projekt-och byggledning, stadsutveckling, construction management och strategiska hållbarhetsfrågor. Inför varje kunduppdrag analyserar Ebab möjligheterna för att genomföra arbetet så klimatsmart som möjligt under alla delar av arbetets gång från kalkyler, utredningar och förstudier till hållbarhets- och energirådgivning och slutligen i själva projektgenomförandet. Tre år efter att hållbarhetsgruppen bildades började Ebab  summerar hållbarhetsarbetet i en rapport för att på ett enklare sätt kunna redogöra hur de har bidragit till ökad hållbarhet inom företaget och för sina kunder. I årets hållbarhetsrapport är Ebab särskilt stolta över kundnöjdheten.   

 –  Särskilt stolta är vi över vår kundundersökning som visar på 8.4 av 10 möjliga. Nu ser vi fram emot årets kommande intressentdialog samt externa granskning av vårt nuläge som kommer visa oss ännu tydligare vilka framsteg vi har gjort och vilka våra framtida förbättringsområden är, säger Ellinor Olsson, hållbarhetschef på Ebab.   

Nya hållbarhetsmål för 2021 
Inför det kommande året kommer Ebab att arbeta för att tydligare målsätta utifrån den kommande uppdaterade materialitetsanalysen som ingår i hållbarhetsrapporten. Med utgångspunkt i analysen kommer en ny treårsplan att tas fram för att fortsätta utvecklas och genomföra förbättringar.   

 – Det som är roligt är att vi märker ett kraftigt ökat intresse från våra kunder vad gäller hållbarhet vilket lovar gott om vi alla ska hjälpa till att nå FN:s globala mål. Tillsammans kan vi göra skillnad, avslutar Göran Westberg som är positiv inför framtiden.   

För att läsa mer om Ebab och deras hållbarhetsarbete klicka här.  

För att ta del av rapporten, klicka här.    

För mer information kontakta Elizabeth Windisch 076-766 02 28, elizabeth.windisch@ebab.se

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com

Ebab, Pastellvägen 6, Johanneshov, Stockholm 121 36, Sverige

Avregistrera