Ebab presenterar hållbarhetsrapport för 2019

Nyhet


För andra året i rad presenterar Ebab sin hållbarhetsrapport med inriktning på hur koncernen förbättrar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete. I fokus ligger bland annat att främja miljövänlig teknikutveckling, att minimera koldioxidutsläpp och att stärka jämställdheten och mångfalden. 

– Ebab har som mål att bli ett av branschens mest hållbara företag och genom vårt strategiska och långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor går vi i bräschen för en hållbar framtid, säger Mattias Von Malmborg, gruppchef Energi, Ebab.

Att vara en ledande aktör som bidrar till hållbara samhällen är en självklar del av Ebabs arbete. Utvecklingen sker utifrån de områden som definieras i UN Global Compact; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Det innebär bland annat att bidra med hållbarhetskompetens i alla skeden under ett uppdrag eller projekt och att erbjuda hållbara tjänster. En annan viktig aspekt är att utbilda alla medarbetare inom hållbarhetsfrågor, likaså att utbilda organisationer inom näringsliv och studenter inom akademin. Hållbarhetsarbetet efterfrågas av såväl medarbetare och investerare som av fastighetsägare och i hållbarhetsrapporten exemplifieras hur Ebab arbetar taktiskt och strukturerat för att nå de interna hållbarhetsmålen. Syftet med hållbarhetsrapporten är att informera både internt och externt om slutförda och pågående aktiviteter, var företaget står inom olika frågor kopplade till hållbarhet samt vilka utmaningar och möjligheter som finns.

– Jag känner mig extra stolt över att vi under det gångna året tillsammans med våra kunder har fokuserat mer på klimatfrågan genom klimatberäkningar och cirkulära hyresgästanpassningar. Vi har tillsammans minimerat koldioxidutsläppet genom att ta rätt beslut från start vid såväl nyproduktion som hållbar förvaltning, säger Åsa Bergqvist, affärsområdeschef Miljö, Ebab.

Hållbara höjdpunkter

Hållbarhetsrapporten är ett viktigt verktyg för Ebab att kommunicera att koncernen lever som den lär och visar på att man ligger i framkant inom branschen. Ett axplock av höjdpunkterna under 2019 är inflyttningen till det nya huvudkontoret i en fastighet som är certifierad som BREEAM very good, en antagen klimatstrategi samt en färdplan för Fossilfritt Sverige. Till de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna i rapporten hör hur Ebab främjar hälsa och säkerhet, säkerställer en hållbar leverantörskedja, har nolltolerans mot korruption, strävar efter cirkulära lösningar och minskat avfall samt hur Ebab arbetar för välmående och engagerade medarbetare.

– Vi utmanar ständigt oss själva och vill uppfattas som en utvecklande arbetsplats som har spännande projekt där hållbarhetsaspekter, utifrån andra övergripande mål, identifieras, styrs och följs upp systematiskt. Varje projekt ska värna om framtiden på ett ännu tydligare sätt, utifrån nya perspektiv. Vårt hållbarhetsarbete är väldigt spännande och utmanande och jag ser fram emot ett fortsatt starkt fokus på dessa viktiga frågor, avslutar Ellinor Olsson, hållbarhetschef på Ebab.

Läs hela rapporten här: https://indd.adobe.com/view/45f15c33-07d5-409c-8318-ed7ff38b4183

 

För mer information kontakta:
Ellinor Olsson, 072-252 82 22 ellinor.olsson@ebab.se 
Åsa Bergqvist, 070-764 50 36, asa.bergqvist@ebab.se 

 

Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Ebab, Pastellvägen 6, Johanneshov, Stockholm 121 36, Sverige
Avregistrera