Caroline Szyber ny styrelseordförande för CM-bolagen

Nyhet

CM-bolagens medlemmar utsåg på sitt årsmöte Caroline Szyber som ny styrelseordförande för organisationen. Caroline kommer främst fokusera på att lyfta frågor om ökad konkurrens, hållbarhetsfrågor samt vikten av goda arbetsvillkor.

I rollen som företrädare för organisationen skall Caroline fortsätta utvecklingen av CM-bolagens verksamhet. Detta främst genom att verka för ökad kunskap om samt stärkta förutsättningar för Construction Management som genomförandeform för byggprojekt. Inom ramen för rollen ingår att informera och föra dialog med såväl politiker, som myndigheter såväl som andra intressenter.

”Genom Carolines breda kontaktnät inom politik och från olika branschorganisationer, kommer vi att kunna lyfta branschens frågor på ett väldigt naturligt sätt,” säger valberedningen för CM-bolagen.

Val av ny styrelse för 2021

Caroline Szyber, ordförande

Håkan Undin, suppleant, Forsen AB

Helena Staaf, ledamot, Forsen AB

Göran Westberg, ledamot, Ebab AB

Kaarel Lehiste, suppleant, Ebab AB

Niklas Lögdström, suppleant, COWI Projekbyrån

Peter Möller, ledamot, COWI Projektbyrån

Stefan Dahlgren, ledamot, Dahlgren Projektkompetens AB

Dahlgren Projektkompetens AB går nu med som medlemsbolag och Stefan Dahlgren övergår därmed till ordinarie styrelseledamot.

”Efter 8 år som ordförande för CM-bolagen blir jag istället ledamot i styrelsen. Det har varit ett mycket spännande uppdrag att få vara en del i föreningens utveckling under den här tiden. Jag önskar Caroline lycka till i sin nya roll som ordförande för CM-bolagen,” säger Stefan Dahlgren.

”Det här är ett väldigt intressant och spännande uppdrag,” säger Caroline Szyber. ”Jag ser fram emot att få möjligheten att utveckla CM-bolagens verksamhet och arbeta med frågor såsom vikten av ökad konkurrens, mer hållbarhet och goda arbetsvillkor. Det är centrala område där vi måste öka förståelsen kring frågorna och därför kommer vi att intensifiera vår dialog med myndigheter och politiker. Likaså välkomnar vi nya medlemmar som delar våra värderingar för att bli en starkare röst.”

Caroline Szyber fortsätter driva sin konsultverksamhet Visionsbyggande AB och kommer där bistå befintliga kunder i kombination med detta nya uppdrag som ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Szyber
Styrelseordförande CM-bolagen
Tel: 070-8181421