Stockholms nya nav för forskare och studenter

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 10 000 studenter och forskare. Ebabs Construction Management-uppdrag omfattar nybyggnad av sju flerbostadshus med totalt 1 022 student- och forskarbostäder samt lokaler för kommersiell service. Projektet omfattas av lagen om offentlig upphandling och består av 28 delentreprenader.

Hållbarhet i fokus

Campus Albano utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant och är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab. Projektets byggnader ska uppfylla krav i enlighet med miljöcertiferingsssystemet Miljöbyggnad 2.2 och uppnå minst nivå silver på byggnadsnivå.

Ebabs uppdrag består i att sätta upp en Construction Management-organisation för projektet innehållandes följande roller: ombud, uppdragsansvarig, projektchef, projekteringsledare, projektingenjör, inköpare (inköp enl. LOU), kalkylator, miljösamordnare, KMA, produktionschef, produktionsledare och installationssamordnare.