Öppen och tillgänglig plats för alla medborgare 

Medborgarhuset är en blåklassad byggnad från 1939. Ebab fick i uppdrag av Stockholms stad att projektleda renoveringen och ombyggnaden av den 14 000 m2 stora fastigheten med utgångspunkten att Medborgarhuset skulle bli en öppen och tillgänglig plats för alla medborgare. 

Noga samordnad ombyggnation lyfte det kulturhistoriska värdet 

Fastigheten genomgick i detta ROT-projekt en total ombyggnation med idrottshall, badhus, teater, butiker och restauranger. Allt noga samordnat för att lyfta fram och bevara fastighetens kulturhistoriska värde. Målet var bättre tillgänglighet, mer funktionella lokaler och mer hållbar och energieffektiv byggnad. Ebab bidrog också inom kvalitetsfrågor som kontrollansvarig enligt PBL. 

Utmaningen i projektet var att balansera en kulturhistorisk miljö med kraven på modernisering. 

Läs mer om hur Medborgarhuset fick en totalrenovering och helt ny pool