Noga samordnad ombyggnation av landmärket

Medborgarhuset är en blåklassad byggnad från 1939. Utmaningen i projektet var att balansera en kulturhistorisk miljö med kraven på modernisering. Ebab fick i uppdrag att projektleda renoveringen och ombyggnaden av den 14 000 m2 stora fastigheten med utgångspunkten att Medborgarhuset skulle bli en öppen och tillgänglig plats för alla medborgare.

Noga samordning som lyfte det kulturhistoriska värdet

Fastigheten genomgick en total ombyggnation med idrottshall, badhus, teater, butiker och restauranger. Allt noga samordnat för att lyfta fram och bevara fastighetens kulturhistoriska värde. Målet var bättre tillgänglighet, mer funktionella lokaler och minskad energiförbrukning.