Landmärke på Södermalm utvecklas för att locka fler besökare och hyresgäster.

En blåklassad byggnad från 1939 där utmaningen är att balansera en kulturhistorisk miljö med kraven på modernisering.
Ebab har uppdraget att projektleda renoveringen och ombyggnaden av den 14.000 m2 stora fastigheten.
Medborgarhuset ska bli en öppen och tillgänglig plats för alla medborgare.

Lästips: Att välja långsiktig leverantör

Noga samordning som lyfter det kulturhistoriska värdet.

Fastigheten genomgår en total ombyggnation med idrottshall, badhus, teater, butiker och restauranger. Allt noga samordnat för att lyfta fram och bevara fastighetens kulturhistoriska värde. Målet är bättre tillgänglighet, mer funktionella lokaler och minskad energiförbrukning.

Utmaningen är att balansera en kulturhistorisk miljö med kraven på modernisering. Målet är bättre tillgänglighet, mer funktionella lokaler och minskad energiförbrukning.