Ny satsning för effektivt bostadsbyggande

Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. Tillsammans arbetar bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder med Stockholms stad för att skapa fler hyresrätter genom att förenkla processer och tänka nytt. Ett gemensamt arbete med hela utvecklingen från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation har skett för att nå ett effektiviserat arbetssätt med kortare ledtider och minskade kostnader.

I Solberga har Stockholmshem utvecklat 80 stycken nyproducerade hyresrättslägenheter. Ebab har stöttat Stockholmshem under hela projekteringsfasen, både i bygg-, energi- och miljörelaterade frågor och som byggledare under produktionsskedet av Stockholmshusen.

Stockholmshusen är hållbara, välritade och välbyggda samt kan byggas snabbt, effektivt och till en lägre byggkostnad. Ett gestaltningsprogram har tagits fram för utformningen för att kunna anpassa husen efter omkringliggande bebyggelse.

Läs mer om Ebabs delaktighet i satsningen.