Ebab bidrar till Stockholms stadsbiblioteks nya utformning

I december 2019 beslutades att Fastighetskontoret Stockholms stad (FSK) skulle inleda underhållsprojektet av Stockholms stadsbibliotek. Ebab fick i uppdrag att hjälpa FSK att projektera och leda samarbetet.

Några av projektmålen i etableringen av Stockholms stadsbibliotek är att bevaka och bevara de höga kulturvärdena, hålla ner kostnaderna, men även att projektet utförs miljömedvetet. Ebab bistår i det här ROT-projektet med nya, framtidssäkrade idéer och lösningar. Målet är att kunden ska känna att projektet leds i trygga händer. Det är även viktigt att bidra till en hållbar arbetsmiljö och aktivt arbeta för en god närmiljö där man ser till såväl individen som kostnadsbesparingar.

Så har miljömedvetenhet präglat projektet från start

Redan i planeringsstadiet har miljöaspekten vägts in, bland annat gällande avfall. Buller har minskats med hjälp av mjuka material såsom mattor, skrivbordsskärmar och gardiner. Dessutom kommer även kontoret planeras för att få ett bra ljusinsläpp. Det pågår även ett arbete kring skyltning för att på bästa sätt hjälpa allmänheten att förstå vad som händer och säkerställa att alla hittar in till biblioteket.

Att dessutom säkra en välfungerande, miljövänlig etablering till låg kostnad har exempelvis åstadkommits genom att motta skänkta möbler från Katarinahuset. Befintliga resurser tas tillvara på som utvecklas och underhåller för stockholmare och framtida besökare. Läs mer om hur Ebab bidrar till att ge Stadsbiblioteket ny kostym.

En del i projektet är att göra tillträdet för servicepersonalen säkert och att ta sig upp till vinden på Stadsbiblioteket kan vara ett äventyr. Läs om vad som gömmer sig på vinden på Stockholms stadsbibliotek.