Miljöinventering på Tekniska museet

Tekniska museet, Sveriges science center och tekniska museum på norra Djurgården, grundades 1924 och firar i år 100 år. Sedan öppningen har museet haft miljontals nyfikna besökare. Byggnaden, som är uppförd i modern funkisstil, renoverades under 2021-2022 och har fått en tillbyggnad, Wisdome Stockholm, som invigdes i december 2023.

Miljöfarliga ämnen identifierades i en miljöinventering

Inför renoveringen och tillbyggnaden utförde Ebab en miljöinventering. Uppdraget bestod av att utföra en in- och utvändig miljöinventering av maskinhallen. Målet med inventeringen var att identifiera farliga ämnen i objekt som vid rivning behöver saneras och omhändertas särskilt. Med tanke på byggnadsåret och de material som användes då blev antalet prover många.

I en miljöinventering undersöker vi om det finns några farliga material i fastigheten och vilka avfall som behöver hanteras. Här tar vi hänsyn till vad som går att återvinna och arbetar efter avfallspaketet som är en del av EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.