Miljöinventering på Tekniska museet

Tekniska museet, Sveriges science center och tekniska museum på norra Djurgården, grundades för knappt 100 år sedan och har sedan dess besökts av miljontals nyfikna besökare. Byggnaden är byggd i modern funkisstil och står inför en ombyggnad.

Farliga material identifieras i en miljöinventering

Inför den pågående och kommande ombyggnaden utförde Ebab en miljöinventering. Uppdraget bestod av att utföra en in- och utvändig miljöinventering av maskinhallen. Målet med inventeringen var att identifiera farligt material som vid rivning behöver saneras och omhändertas särskilt. Med tanke på byggnadsåret, 1923, och de material som användes då blev antalet prover många.

I en miljöinventering undersöker vi om det finns några farliga material i fastigheten och vilka avfall som behöver hanteras. Här tar vi hänsyn till vad som går att återvinna och arbetar efter avfallspaketet som är en del av EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.