Eriksdalsbadet

Eriksdalsbadet är Sveriges största simsportanläggning och är nationalarena för simidrott. Badet har en area på 27 500 kvadratmeter och rymmer fem bassänger. Det finns fyra hopptorn upp till 10 meter och äventyrsbad med rutschkana, vildfors, strömvirvel och utebassäng. 

På uppdrag av Fastighetskontoret Stockholms stad bidrog Ebab med projekt-, projektering- och byggledning när brandlarmssystemet byttes ut. Uppdateringsarbeten utfördes också på ljudanläggningen för att få ett fungerande talandeutrymningslarm (TUL). Ebab bidrog bland annat med miljöinventering, tog fram entreprenadkalkyler och höll i samordnade funktionsprovningar. 

Forsgrénska badet i Medborgarhuset

Forsgrénska badet i Medborgarhuset har en 25-metersbassäng med djup 1,2 meter–3 meter. Temperatur 27 grader. Det finns även två undervisningsbassänger med höj- och sänkbara bottnar.

I samband med att Ebab projektledde renoveringen av Medborgarhuset renoverades Forsgrénska badet. Det gjöts en helt ny inomhuspool och lokaler som omklädningsrum och duschar rustades upp och fick nya funktioner.

Tensta sim- och idrottshall

Tensta simhall är en anläggning med 25-metersbassäng, undervisningsbassäng, äventyrsdel för de små barnen, gruppträningsrum och fullt utrustat gym. 

Ebab bidrar på uppdrag av Fastighetskontoret Stockholms stad med projekt-, utrednings- och byggledning av anpassning av frångängligheteten vid utrymning av brand, så det ska finnas möjlighet att utrymma byggnaden även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vällingby simhall

Vällingby simhall är en idrottsanläggning från tidigt 70-tal. Den har en 25 meters bassäng, en undervisningsbassäng och en äventyrsbassäng för de lite mindre barnen.  Där finns också två idrottshallar för motion samt styrketräning och gym i två avdelningar. 

Ebab bidrog med projekt- och byggledning av brådskande bygg- och elarbeten på uppdrag av Fastighetskontoret Stockholms stad. Ebab har i detta ROT-projekt  granskat offerter, tagit fram projekttidsplaner och medverkat vid upphandling. Ebab har också drivit produktions-/installationsledning genom att hålla i möten och samordnade funktionsprovningar samt har deltagit i besiktningar som representant för beställaren.