Världens största samlingsplats för fotografier

Fastigheten Stora Tullhuset byggdes i jugendstil i början av 1900-talet. Som industribyggnad uppfördes den i rött murtegel, med utsmyckningar i sandsten och granit. Fasaden är K-märkt.
Ombyggnaden har innehållit utmaningar som krävt ett kreativt tänkande och en dynamisk projektgrupp. En av lösningarna var t ex försiktig sprängning med svartkrut och speciella lösningar för bergvärmeinstallation.

Construction Management passande genomförandeform

En passande genomförandeform var CM eftersom man visste att det skulle bli större eller mindre förändringar under arbetets gång. När en av hyresgästerna hoppade av i sista stund kunde beställaren styra om och minska kostnaderna.

Ombyggnaden har innehållit utmaningar som krävt ett kreativt tänkande och en dynamisk projektgrupp.

Invändigt är utställningsytor ca 4 500 kvm och resterande ytor lika stora som består av kontor och restaurangverksamhet. Övriga ytor är installationsutrymmen, förråd mm.

Genom teknisk inventering till nulägesrapporten, kalkyler på idéskisser, utvärdering av tekniska lösningar samt kalkylerad produktionskostnad lades grunden till budgeten. Därefter kalkylerades programförändringar och kostnadsberäkningar för ändrings- och tilläggsarbeten.

Lästips: 5 tydliga fördelar med att arbeta i CM-projekt