Världens största samlingsplats för fotografier

Den K-märkta fastigheten Stora Tullhuset, där idag Fotografiska huserar, byggdes i jugendstil i början av 1900-talet. Som industribyggnad uppfördes den i rött murtegel, med utsmyckningar i sandsten och granit. Ombyggnaden har innehållit utmaningar som krävt ett kreativt tänkande och en dynamisk projektgrupp. En av lösningarna var exempelvis försiktig sprängning med svartkrut och speciella lösningar för bergvärmeinstallation.

Construction Management lämpade sig väl

En passande genomförandeform var CM eftersom man visste att det kunde bli både större eller mindre förändringar under arbetets gång. När en av hyresgästerna hoppade av i sista stund kunde beställaren styra om och minska kostnaderna. Ombyggnaden har innehållit utmaningar som krävt ett kreativt tänkande och en dynamisk projektgrupp.

Invändigt är utställningsytorna ca 4 500 kvm och resterande ytor som består av kontor och restaurangverksamhet är lika stora medan det även finns övriga ytor som installationsutrymmen, förråd med mera.

Genom teknisk inventering till nulägesrapporten, kalkyler på idéskisser, utvärdering av tekniska lösningar samt kalkylerad produktionskostnad lades grunden till budgeten. Därefter kalkylerades programförändringar och kostnadsberäkningar för ändrings- och tilläggsarbeten.

Projektet vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2011 och fastigheten är certifierad enligt Green Building.

Läs mer om hur Ebab var med och formade Fotografiska – från idé till verklighet!