Nya hållbara hyresrättslägenheter i Uppsala

I Kv. Rickomberga i Uppsala arbetar Ebab som byggherreombud åt SEB Trygg-Liv. Uppdraget innefattar framtagande av ny detaljplan, förfrågningsunderlag, upphandling av totalentreprenör samt genomförande och överlämnande.

Ebabs uppdrag har, förutom rollen som byggherreombud, även innehållit hyresförhandling om presumtionshyra, ansökning om statliga bidrag, projekt- och byggledning, hållbarhetsstrategi, inköp, kalkyl, miljö, installations- och energistöd. Det innebär att det är många olika personer på Ebab som är med i projektet som kommer att göra det framgångsrikt.

Hållbarhetstänk präglar hela projektet

Kv. Rickomberga innefattar 78 hyresrättlägenheter och består av tre punkthus om fem till sju våningar. Som alltid i Ebabs projekt finns ett stort hållbarhetstänk och Ebabs Hållbarhetsstrateg har varit inblandad sedan start. Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och innehåller bergvärmeanläggning och solceller. Det är också förberett för bilpool, lådcyklar och separat mätning av el och vatten. Projektet planeras stå klart under 2022.