Nya hållbara hyresrättslägenheter i Uppsala

I Kv. Rickomberga i Uppsala har Ebab arbetat som byggherreombud åt SEB Trygg-Liv. Uppdraget, som startade 2011, innefattade framtagande av ny detaljplan, (vilken vann laga kraft 2014) förfrågningsunderlag, upphandling av totalentreprenör samt genomförande och överlämnande.

Ebabs uppdrag har, förutom rollen som byggherreombud, även innehållit hyresförhandling om presumtionshyra, ansökning om statliga bidrag, projekt- och byggledning, hållbarhetsstrategi, inköp, kalkyl, miljö, installations- och energistöd samt alla IDA-beräkningar. Ebabs egen arkitekt medverkade också. Det innebär att det är många olika personer på Ebab som varit med i projektet som gjort det framgångsrikt.

Hållbarhetstänk präglar hela projektet

Kv. Rickomberga innefattar 78 hyresrättslägenheter och består av tre punkthus om fem till sju våningar. Som alltid i Ebabs projekt finns ett stort hållbarhetstänk och Ebabs hållbarhetsstrateg har varit inblandad sedan start. Projektet har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver och innehåller bergvärmeanläggning, solceller, samt separat mätning av el och vatten. Det är också förberett för bilpool och lådcyklar. Projektet är klart och den sista inflyttningen skedde i början på februari 2022.