Nya hållbara hyresrättslägenheter i Uppsala

I Kv. Rickomberga i Uppsala har Ebab arbetat som byggherreombud åt SEB Trygg-Liv. Uppdraget innefattade framtagande av ny detaljplan, förfrågningsunderlag, upphandling av totalentreprenör samt genomförande och överlämnande.

Ebabs uppdrag har, förutom rollen som byggherreombud, även innehållit hyresförhandling om presumtionshyra, ansökning om statliga bidrag, projekt- och byggledning, hållbarhetsstrategi, inköp, kalkyl, miljö, installations- och energistöd. Det innebär att det är många olika personer på Ebab som varit med i projektet som gjort det framgångsrikt.

Hållbarhetstänk präglar hela projektet

Kv. Rickomberga innefattar 78 hyresrättslägenheter och består av tre punkthus om fem till sju våningar. Som alltid i Ebabs projekt finns ett stort hållbarhetstänk och Ebabs hållbarhetsstrateg har varit inblandad sedan start. Projektet har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver och innehåller bergvärmeanläggning och solceller. Det är också förberett för bilpool, lådcyklar och separat mätning av el och vatten. Projektet är klart och den sista inflyttningen skedde i början på februari 2022.