Vårt erbjudande

Fastighets- och projektutveckling – från idé till verklighet

Vad skiljer projekt åt? När vi pratar om fastighetsutveckling så handlar det om att i ett mycket tidigt skede se själva affären och dess möjligheter. Att metodiskt gå tillväga och börja med värdeanalysen. Olika fastighetsägare ser lite olika på värden och då är det viktigt att vi arbetar för samma målbild. Det kan handla om mycket stora belopp som skapas på grund av den kompetens vi har. En idé kan innebära att våra kunder kan utnyttja större yta, bygga högre, samarbeta med ytterligare partners, kort sagt, tänka lite annorlunda. Alla idéer har en förankring i verkligheten när vi är klara med att analysera risk och kalkyler.

Utveckling av själva projektet  handlar om att realisera projektet inför själva byggnationen. Genom vår stora organisation för själva genomförandet har vi kompetensen i huset. Det innebär ständig tillgång till en ovärderlig kunskapsbank, alltid uppdaterad information som säkerställer realistiska planer.

Att leda våra kunder genom hållbara uppdrag är steg vi tar tillsammans, för en hållbarare samhällsutveckling. Det ökar nyttan för dig som kund och bidrar till långsiktigt ökade fastighetsvärden.
Och för oss som älskar projekt är det lycka varje gång vi ser hur idéer blir till verklighet.

 

Upptäck vad Ebab kan hjälpa just dig med

Kontakta oss