Projektutveckling

Projekteringsledning

Processen som leder fram till bygghandlingarna

Efter att behovsanalysen är gjord och måldokumenten är klara påbörjas programhandlingsskedet.

I byggnadsprogrammet redovisas areabehov, tekniska krav, miljökrav, gestaltningsprogram samt miljöprogram. Programhandlingarnas omfattning och redovisningsnivå fastställs.

Syftet med programskedet är att efter förstudien slutgiltigt definiera slutproduktens mål, krav och egenskaper och beskriva dessa i programhandlingar.

I systemprojekteringsskedet definieras produkten slutligt i fråga om standard, tekniska lösningar och funktioner. På basis av systemprojekteringen stäms projektets totala genomförandekostnad av och en budget upprättas. I detta skede tas bygghandlingar fram som i de flesta fall föregåtts av förfrågningsunderlag. Projekteringsarbetet planeras och genomförs enligt valda entreprenad- och genomförandeformer.

Allt det här kan vi på Ebab hjälpa till med genom att ta fram idéer som blir verklighet.

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen

Vill du veta mer?

Veronica Malmgren

Verksamhetsutvecklingschef

Mobil: 073-334 32 30

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab