En byggnad präglad av värdeorden omtanke, respekt och kunskap

På ca 20 000 kvm erbjuds ett vård- och omsorgsboende med hög standard, gemensamma ytor och funktioner samt lokaler och butiker i markplan. De 99 lägenheterna är på 33 kvm och har badrum och pentry. De ska uppfylla stadgarna från 1867 där det står att stiftelsen Stockholms sjukhem ska ersätta ”saknaden av ett gott hem”. En särskild trädgårdsterrass för bland annat demensvård anläggs i anslutning till byggnaden och den befintliga parken föryngras för att återskapa grönyta.

Med höga miljökrav på den nya byggnaden har Ebab, som ansvarade för byggprojektet, fokus på den senaste miljötekniken, bra materialval och smarta energilösningar vilket resulterade i riktigt energismart fastighetsförvaltning.

Ebab har genomfört flera projekt inom vård och omsorg. Läs mer om våra vård- och sjukhusprojekt.