Innerstadsprojekt på bästa läge

Ett innerstadskvarter som byggdes om för restauranger, handel och bostäder intill Stureplan. Här ansvarade Ebab för projekt, projekterings- och byggledning samt miljösamordning av ombyggnaden. Planering och produktion med kvarvarande hyresgäster och en utveckling av fastigheten med nya ytor och ökade värden.

Projektet är certifierat Miljö BREEAM In-Use. Att utveckla och bygga på centrala lägen kräver stor planering för logistik.