Miljöcertifierade bostadshus med hållbarhet från golv till tak

Området Solberga har förtätas med ytterligare fyra punkthus med sju våningar och totalt 102 hyreslägenheter. En lekplats kompletterar de skogsdungar, ekar och tallar som är typiska för 50-talet.
Det gröna taket på byggnaderna ger nya möjligheter för flora och fauna. Växterna renar luften från damm och andra skadliga partiklar och tar även hand om dagvatten på ett bra sätt.
Ebab har varit med från tidigt skede till genomförande; Från den strategiska analysen, kalkylerna, miljöplaneringen, detaljplanen, projekteringen, upphandlingar, byggproduktionen och färdigställandet. Genomförandeformen Construction Management valdes bland annat för att få största flexibilitet under byggtiden.

Lästips: Så minimerar du energikostnaden i byggprojektet – före byggstart!

Miljösamordning genom hela projektet

Byggnaderna är Miljöklassade nivå silver och en miljösamordnare har varit med i projektet sedan start och följt projektet under hela produktionen. De boende får en bra inomhusmiljö, låga driftskostnader där de också vet precis vilket material som är inbyggt i huset.

Genomförandeformen Construction Managment valdes bl a för att få största flexibilitet under byggtiden.