Miljöcertifierade bostadshus med hållbarhet från golv till tak

Området Solberga har förtätats med ytterligare 4 punkthus med 7 våningar och totalt 102 hyreslägenheter. En lekplats kompletterar de skogsdungar, ekar och tallar som är typiska för 1950-talet. Det gröna taket på byggnaderna ger nya möjligheter för flora och fauna. Växterna renar luften från damm och andra skadliga partiklar och tar även hand om dagvatten på ett bra sätt.

Ebab var med från tidigt skede till genomförande, på uppdrag av Stockholmshem. Från den strategiska analysen, kalkylerna, miljöplaneringen, detaljplanen, projekteringen, upphandlingar, byggproduktionen och färdigställandet. Genomförandeformen Construction Management valdes bland annat för ökad flexibilitet under byggtiden.

Miljösamordning genom hela projektet

Resultatet blev miljöcertifierade bostadshus med hållbarhet från golv till tak. Byggnaderna är Miljöklassade nivå silver och en miljösamordnare har varit med i projektet sedan start och följt projektet under hela produktionen. Ett byggprojekt där energikostnaden minimerades och de boende fick en bra inomhusmiljö, låga driftskostnader, och de vet även precis vilket material som är inbyggt i huset.