Förnyat värmeåtervinningssystem i Vinstakrossen

Ebab har slutfört ett projekt för att renovera värmeåtervinningssystemet i Vinstakrossen i norra Vällingby. Detta projekt genomfördes på uppdrag av Vinstakrossen CO/ CapMan, som en åtgärd efter att systemet drabbats av frysskador till följd av den hårda vintern 2021/2022. 

Ebab lokaliserade skadorna och handlade upp reparationsarbeten som låg inom ramen för investeringsbeslutet, med många mervärden i form av flera nya tekniska funktioner och produkter. Arbetet utfördes dessutom under pågående verksamhet i fastigheterna. 

Som ledare för projektet hanterade Ebab inte bara upphandlingen av entreprenörer för att återställa anläggningen, utan följde även upp tidplaner, budget och kvalitet genom hela processen. Ett inslag i projektet var också Ebabs funktionskontroll, som säkerställde att alla delar av systemet fungerade optimalt efter renoveringen.  

Minskad energiförbrukning och miljöpåverkan

Det uppdaterade värmeåtervinningssystemet med jordvärme och värmeväxelaggregat kommer att minska uppvärmningskostnaderna samt minska miljöpåverkan för fastighetens olika verksamheter, som inkluderar kontor, lättindustri, en bilverkstad samt ett veteranbilsgarage. 

Med expertis från installationsspecialister, energispecialister och kalkylatorer har Ebab bidragit till att optimera ekonomin i installationsåtgärderna, vilket styr mot långsiktiga fördelar för både miljön och vår beställare.