Äldre fastighet rivs för att skapa plats till ny och större

I Octapharmas fastighet på Kungsholmen har Ebab genom ett Construction Management-projekt (CM) uppdraget att riva en äldre byggnad ner till källaren. Efter det ska en komplicerad pålning genom källarvåningen ske för att sedan resa en ny och större fastighet – allt detta under pågående verksamhet.

Ebab kommer att lämna ifrån sig ett tomt skal med minsta möjliga installationer; ledbelysning, grundluftflöde och provisoriska värmare. Därefter ska lokalerna fyllas med produktionslinor inom medicintillverkning. Ebab jobbar proaktivt och verkar fram de bästa besluten för varje moment i samförstånd med kunden.