Äldre fastighet rivs för att skapa plats till ny och större

I Octapharmas fastighet på Kungsholmen har Ebab genom ett Construction management -projekt (CM) uppdraget att riva en äldre byggnad ner till källaren. Efter det ska en komplicerad pålning genom källarvåningen ske för att sedan resa en ny och större fastighet. Allt detta under pågående verksamhet.

Lästips: ROT: Det är mycket att se över vid en renovering – tänk efter före!

Ebab kommer att lämna ifrån sig ett tomt skal med minsta möjliga installationer; ledbelysning, grundluftflöde och provisoriska värmare. Lokalerna ska senare fyllas med produktionslinor inom medicintillverkning.

Vi jobbar proaktivt och verkar fram de för varje moment i våra ögon bästa besluten i samförstånd med kunden.