På uppdrag av Fastighetskontoret Stockholms stad har Ebab återställt torgytan efter den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg. Detta ROT-projekt omfattade upphandling, miljöinventering samt rivnings- och markentreprenad. 

Den tillfälliga saluhallen byggdes för att Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, skulle ha möjlighet att renovera Östermalms saluhall samtidigt som verksamheterna skulle kunna hålla öppet under tiden. 

Den tillfälliga hallen uppfördes 2016 och upptog nästan hela torget, en yta på cirka 2000 kvm. Sista dagen den höll öppet var 15 februari 2020. Hallen var ett populärt besöksmål och under de fyra åren den stod på Östermalmstorg hade den 8,6 miljoner besökare. Byggnaden i två våningar var nästan uteslutande byggd i trä. Den tilldelades flera utmärkelser för sin arkitektur.

Efter renoveringen återinvigdes Östermalms saluhall i mars 2020. Stockholms stad beslutade att den tillfälliga saluhallen skulle säljas och i början av februari 2021 stod det klart att fastighetsföretaget Wallenstam AB blev ny ägare av byggnaden. Den tillfälliga saluhallen plockades sedan ner.