Total upprustning av sjukhusets tekniska system

Löwenströmska sjukhuset såg Ebab över alla tekniska system. Ny styr- och nödbelysningsanläggning, ett nytt heltäckande brandlarm och en ny sprinkleranläggning anlades. Ebab stod för den operativa projektledningen inklusive projekteringsledning och produktionsledning.

Samordning med befintliga hyresgäster under ombyggnationen

Samtliga arbeten genomfördes med kvarboende i huset. En stor del av uppdraget från Locum bestod i att planera och evakuera befintliga hyresgäster inom fastigheten i samband med ombyggnationerna. Ebab ansvarade även för hyresgästanpassningar inklusive installation av medicinsk utrustning. Ombyggnadsprojektet på Löwenströmska sjukhuset tog sju år.

Efter sju år är Löwenströmska sjukhuset nu väl rustat för de krav som ställs på framtidens sjukvård med förbättrad patientsäkerhet, arbetsmiljö, inomhusklimat och minskad energianvändning.

Ebab har genomfört flera projekt inom vård och omsorg. Läs mer om våra vård- och sjukhusprojekt.