Löwenströmska sjukhuset

Total upprustning av alla tekniska system och nya sprinklers

Nya installationer

Total upprustning av 36 000 m2

Ny styr- och nödbelysningsanläggning, ett nytt heltäckande brandlarm och en ny heltäckande sprinkleranläggning. Projektet är en total upprustning av alla tekniska system samt nyinstallation av sprinker.

Omvärldsbevakning

Radions P4 uppmärksammar projektet och genomförandemetoden Construction Management

Radions P4 uppmärksammar projektet

Evakuering

Projektet löper 2008-2017

Samtliga arbeten genomförs med kvarboende i huset och en stor del av uppdraget består i att planera och evakuera befintliga hyresgäster inom fastigheten i samband med ombyggnationerna.

Studiesbesök på MoS

Erfarenhetsutbyte

Konsulter från teknikprojektet på Löwenströmska sjukhuset gör ett studiebesök på Mall of Scandinavia.

Sju år av projektering, planering och byggnation

Ombyggnadsprojektet på Löwenströmska sjukhuset är klart

- Löwenströmska sjukhuset är nu väl rustat för de krav som ställs på framtidens sjukvård med förbättrad patientsäkerhet, arbetsmiljö, inomhusklimat och minskad energianvändning, säger Thomas Stranneryd, projektledare på Locum.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab