KTH-huset

Varsam renovering med total ombyggnad och konvertering av Röda korsets sjukhem till profilbyggnad för KTH.

Kulturhistoriska värden

Sjukhem blir arbetsplats för 350 personer

Röda Korsets sjukhem och sjuksköterskeskola från 1927 har genomgått omfattade renoveringar och ombyggnader under åren. Det är en grönklassad fastighet där karakteristiska och historiska värden bevaras.

Kapellet

Kapellet görs om till samlingslokal

Efter avsakralisering kan kapellet göras om till samlingslokal. Kulturskyddet innebär att salens måste kunna återställas som kapell. Av praktiska själ döljs altartavlan därför av ett vackert textilkonstverk som knyter an till KTH:s verksamhet.

Certifiering miljöbyggnad

Utmaningar kring dagsljus och akustik

Beslut om certifiering togs under pågående produktionsfas.

Översyn av alla installationer

Total ombyggnad

Byggnaden förses med ett nytt enkelt, robust luftbehandlingssystem med bra värmeåtervinning och energieffektiv driftinstallationer.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab