Yttre renoveringar av Tekniska nämndhuset

Stockholms stads Fastighetskontor har gett Ebab uppdraget att projektleda de yttre arbetena på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Tekniska Nämndhuset är en kommunal förvaltningsbyggnad, byggd mellan 1962–1965, och inrymmer bland annat exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Ebab håller i samordningen för de yttre projekten samtidigt som Skanska samordnar den invändiga ombyggnaden.

Fem huskroppar med grön klassning

Tekniska Nämndhuset består av fem huskroppar och de yttre arbetena innefattar både tak, fasad och mark. Efter läckage i yttertaken fanns behov av omläggning av vissa delar av koppartaket, fasaderna behövde renoveras då tegel satt löst och dräneringsarbete i mark behövde utföras.

Byggnaden har en Grön klassning vilket betyder att den har ett högt kulturhistoriskt värde och anses särskild värdefull från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Omlagt och förstärkt tak

Koppartaket har lagts om med grön papp och förstärkts i samband med det arbetet. Att kopparn byttes ut mot papp beror delvis på att det tidigare taket inte var lämpligt för montering av solceller.

Det övre, tillfälliga, kontorsplanet på hus 2 har rivits i en annan entreprenad och terrassen har återställts till det ursprungliga utseendet. Det innebar ny isolering, nytt tätskikt och ytskikt. Hisschaktet kläddes även med ny fasad.

Totalt har cirka 2 800 fönster sanerats från asbesthaltig fog och fått asbesthaltiga bröstningsskivor utbytta i projektet.

För att spara in på både kostnader och fysiskt arbete använder projektet sig av en ny metod för att resa upp teglet över fönster, och arbetet förväntas pågå till 2024.

Kuriosa om Tekniska nämndhuset:

  • Fasadarean är cirka 14 000 kvm.
  • 18 km mjukfog har bytts ut.
  • Huset består av 550 000 tegelstenar som alla tillsammans med fog väger cirka 2000 ton.
  • Längden bruksfog totalt är cirka 17 mil vilket motsvarar sträckan mellan Tekniska nämndhuset och Gävle.