Stadsutveckling

Planarbete

Trygg och effektiv process

Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara rådgivare och projektledare vid framtagandet av nya detaljplaner. Detta innebär att vi driver det arbete som traditionellt åligger byggherren under planprocessen. Vi bevakar beställarens intresse och säkerställer att detaljplanen möjliggör den önskade utvecklingen. En av våra främsta styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedet i planprocessen, det medför en tryggare och effektivare process då planens genomförbarhet säkerställs.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab