Affärsutveckling

Affärsstrategi

Affärsstrategi

Vi på Ebab kommunicerar dagligen med fastighetsägare och investerare och lyssnar in vilka affärer våra kunder vill göra. Det är början till att se olika affärsmöjligheter och bidra till ökade fastighetsvärden.

Med stor kompetens inom hållbarhetsstrategi kan vi studera även hur mycket värden en satsning på hållbarhet kan ge i affären.

I vissa fall skapar vi värden helt enkelt genom att identifiera ett utvecklingsprojekt och koppla det till rätt kund – en fastighetsägare eller investerare. Det kan röra sig om en direkt markanvisning, vinnande av en tävling eller ett externt kundbehov som bara kan lösas genom ett utvecklingsprojekt.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab