Nyheter

Miljöcertifiering skapar win-win

Intresset för att miljöcertifiera byggnader ökar. Företag visar på ett allt större engagemang för att driva en mer hållbar utveckling. Att ta ansvar för vår gemensamma miljö visar på aktiv handling och får genomslag både internt och externt. Och, i den utvecklingen är vi alla vinnare för en bättre miljö- och klimatpåverkan.

För att skapa goda förutsättningar för att genomföra en miljöcertifiering bör miljöfrågorna diskuteras i ett tidigt skede. En miljöcertifierad byggnad ger låga driftkostnader och ett ökat värde på fastigheten. Här är några exempel på projekt som lyckats nå sina miljömål:

Bostadsprojekt i Solberga har nått silvernivå

I Solberga, på Rubinvägen driver Ebab, på uppdrag av Stockholmshem, ett bostadsprojekt genom Construction Management. En förtätning görs med fyra nya punkthus som anpassas till de övriga så tidstypiska 50-tals husen. Inflyttning sker under vinter 2015. Bostadsprojektet är nu certifierat enligt Miljöbyggnad Silver.

Grönt i Mörtnäs Hagar

Under hösten 2014 kunde vi även glädjas åt att VärmdöBostäder ger gröna signaler genom bostadsprojektet Mörtnäs Hagar genom sin certifiering. Det är fyra hus med tolv lägenheter varav fem är anpassade för särskilt boende. Miljöbyggnad var mest kostnadseffektivt för projektet och har skapat låg energiåtgång, god inomhusmiljö och hälso- och miljösmarta materialval.

Konvertering av sjukhus till kontor med miljötänk

Ett exempel på att det finns goda möjligheter att miljöcertifiera trots att projektet inte är nybyggnation, är KTH-huset på Gärdet i Stockholm. Det tidigare sjukhuset drevs av Röda Korset och Ebab anpassade byggnaden till kontor för Kungliga Tekniska Högskolan. Med ambitionen att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor beslutade vår uppdragsgivare Akademiska Hus att låta miljöcertifiera fastigheten. Den 4.800 m2 stora fastigheten från 1927 är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum. Byggnaden klarade miljöbyggnadskraven och fick betyget silver.

Miljöexperter skapar mervärden

Intresset för miljöcertifieringar ökar och det gör även Ebabs miljögrupp som nu består av 6 experter. De driver framgångsrikt miljöprojekt och har erfarenhet av att arbeta inom områdena miljöcertifiering, miljöinventering, socialhållbarhet och miljöledning. För närvarande pågår ca 20 miljöcertifieringsprojekt på Ebab av olika typer av fastigheter, som sjukhus, kontor och bostäder.

För mer information, kontakta gärna; Åsa Bergqvist, 08-600 82 51, asa.bergqvist@ebab.se

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab